Följ Svensk Byggtjänst

Byggvägledning om bullerskydd underlättar för projektörer och byggare

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2015 10:15 CET

Byggvägledning 11 Bullerskydd är reviderad med hänsyn till Boverkets byggregler och den nya utgåvan av ljudklassningsstandarden SS 25267.


Boken är en del i byggvägledningsserien – en rad handböcker som har som mål att underlätta tillämpningen av föreskrifterna i Boverkets byggregler BBR. Med hjälp av byggvägledningarna får projektörer och byggare lättillgänglig och konkret information anpassad till de funktionskrav som samhället ställer på byggnader och anläggningar. Varje enskild handbok behandlar ett avgränsat fackområde och innehåller berörda delar av BBR med kommenterande text.

Byggvägledningsserien vänder sig såväl till den erfarne som till den som är i början av sin yrkesutövning.

I denna fjärde utgåva av Byggvägledning 11 Bullerskydd redovisas kraven för bostäder i BBR samt för övriga lokaler i tabellform på luftljudsisolering, stegljudsnivå, rumsakustik och ljudnivåer för ljudklass C. Om dessa krav uppnås uppfylls också ljudkraven enligt Boverkets byggregler.

Fakta

Författare: Leif Åkerlöf, verksam inom och delägare i Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB

Förlag: Svensk Byggtjänst

Utgivningsår: 2015

Antal sidor: 96

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.