Följ Svensk Byggtjänst

”Miljösamordnarens uppdrag” – tillökning i serien med uppdragsbeskrivningar

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2014 14:10 CET

Arkitekt- och Ingenjörsföretagen publicerade 1996 en serie skrifter för att underlätta bestämningen av konsultuppdragets innehåll, kvalitet och omfattning vid upphandling av olika typer av tjänster. Svensk Byggtjänst och Svenska Teknik & Designföretagen har därefter bearbetat och utvecklat serien. Nu har den utökats med en ny del inriktad på miljösamordnare – Miljösamordnarens uppdrag.

Skriftseriens syfte
Syftet med den omarbetade och nu utökade serien med uppdragsspecifikationer är att hjälpa till och underlätta att bestämma konsultuppdragets innehåll, kvalitet och omfattning vid arkitekt- och konsulttjänster för såväl privata som offentliga beställare. De tjänster som berörs är arkitekttjänster, eltekniktjänster, vvs-konsulttjänster, byggkonstruktörstjänster, geokonsulttjänster samt nu även miljösamordningstjänster. I serien ingår följande titlar:

  • Leda byggprojekt
  • Arkitektens uppdrag
  • Installationskonsultens uppdrag EL
  • Installationskonsultens uppdrag VVS
  • Byggkonstruktörens uppdrag
  • Geokonsultens uppdrag
  • Miljösamordnarens uppdrag

Miljösamordnarens uppdrag
Detta är den första utgåvan av den helt nya ”Miljösamordnarens uppdrag” som alltså berör miljösamordningstjänster. Den har tagits fram av branschorganisationen Svenska Teknik & Designföretagen (STD-företagen) och Svensk Byggtjänst i samarbete med Per-Olof Carlson. Temagrupperna Energi & Miljö samt Installation har varit remissinstanser.

Syftet med skriften är att den för såväl privata som offentliga beställare ska vara ett hjälpmedel för att underlätta bestämningen av konsultuppdragets innehåll, kvalitet och omfattning vid upphandling av miljösamordningstjänster inom husbyggnad.

”Miljösamordnarens uppdrag” blir en del av kontraktshandlingen när den har förtecknats i kontraktet. Eftersom varje uppdrag är unikt är det av stor vikt att innehållet på alla sidor värderas och ges den omfattning som är specifik för respektive uppdrag.

Kort om övriga uppdragsbeskrivningar
Geokonsultens uppdrag, först publicerad av Arkitekt- och Ingenjörsföretagen 1997, kom i en bearbetad och utvecklad andra utgåva i slutet av 2013. Huvudförfattarna Stefan Aronsson, ÅF Infrastructure samt Pia Lins, ELU Konsult och Henrik Möller på Tyréns som hört till referensgruppen stod bakom. Här redovisas riktlinjer för omfattning och redovisningsnivå på geokonsultens arbete. Innehållet är anpassat till redovisningskraven i Eurokod.

Leda byggprojekt är den första omarbetade uppdragsspecifikationen, publicerad hösten 2009, och är en utveckling av föregångaren Ledning av byggprojekt, som publicerades av Arkitekt- och Ingenjörsföretagen 1996. Den rör projektledningstjänster. Författare är Jan-Erik Ivansson, WSP Management och STD-företagens Temagrupp Projektledning har varit referensgrupp.

Arkitektens uppdrag som berör arkitekttjänster kom i en första uppdaterad och bearbetad version hösten 2010. Referensgrupp till denna var STD-företagens Temagrupper Arkitekter och Projektledning och författare Bo Svensson, arkitekt på Scheiwiller Svensson Arkitektkontor. Boken har även kommit ut i en andra utgåva våren 2013 sedan den publicerades första gången av Arkitekt- och Ingenjörsföretagen 1997.

Omarbetningen av Installationskonsultens uppdrag – El skriften som berör eltekniktjänster slutfördes under hösten 2011. Huvudförfattare var Peter Larsson på K-Konsult Elmiljö och till sin hjälp hade han STD-företagens Temagrupp Installation. Den ursprungliga skriften publicerades av Arkitekt- och Ingenjörsföretagen 1996.

Installationskonsultens uppdrag – VVS publicerades även den första gången av Arkitekt- och Ingenjörsföretagen 1996 och kom i uppdaterad form under hösten 2011. Fokus ligger här på vvs-konsulttjänster och även här har STD-företagens Temagrupp Installation fungerat som referensgrupp medan Herje Wahlberg från Helenius Ingenjörsbyrå varit huvudförfattare.

Byggkonstruktörens uppdrag är en omarbetning av skriften med samma namn publicerad av Arkitekt- och Ingenjörsföretagen 1996 slutfördes i slutet av 2012. Denna del tar upp upphandling av byggkonstruktörstjänster inom husbyggnad. Huvudförfattare har varit Jan Wikström, Byggtanken och Pär Gustavsson, WSP, Sören Hed, Sweco och Mikael Gustafsson, Ingenjörsfirman Mikael Gustafsson har fungerat som referensgrupp.


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.