Följ Svensk Byggtjänst

Nu är nya AMA Anläggning 10 klar!

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2011 12:02 CEST

Nu finns nya AMA Anläggning 10 tillgänglig både i tryckt version och på webben. AMA Anläggning 10 innehåller en lång rad viktiga nyheter. Bland annat har koder och rubriker även för byggnadsverk och byggdelar införts i RA (Råd och anvisningar). En annan förändring är att tillämpningsanvisningarna i MER (Mät- och ersättningsregler) har blivit tydligare och enklare.

I den svenska byggsektorn är det sedan länge vedertaget att hänvisa till texterna i AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) vid upprättande av tekniska beskrivningar. Texterna i AMA gäller då som krav i det aktuella projektet.

Detta arbetssätt förtydligar och förenklar kommunikationen mellan aktörerna i projekterings- och upphandlingsskedena.

AMA produceras och distribueras av Svensk Byggtjänst. Referensverket finns både som webbtjänst och i bokform och är indelad i Anläggning, Hus, El, VVS & Kyl samt AF (Allmänna Föreskrifter).

Stort engagemang i remissarbetet

Den förra versionen av AMA Anläggning togs fram 2007 och lanserades vid årsskiftet 2007/2008. Under år 2010 var det dags att producera AMA Anläggning 10 med de tillhörande dokumenten RA Anläggning 10 (Råd och Anvisningar) samt MER Anläggning 10 (Mät- och Ersättningsregler).

Efter ett omfattande förnyelsearbete och en stor remissrunda blev AMA Anläggning 10 klar strax efter årsskiftet och nu föreligger den färdiga versionen i både tryckt version och på webben. Arbetet har letts av Bengt Pellebergs, och Bo Wahlquist, huvudutredare, på Svensk Byggtjänst.

– Det är glädjande att Trafikverket, kommuner, konsulter och entreprenörer lämnat många värdefulla synpunkter och visat stort engagemang under remissarbetet. Att bearbeta alla inkomna synpunkter tog mer tid än beräknat men leder till ett mycket bra och välgrundat slutresultat, säger Bo Wahlquist.

Byggnadsverk och byggdelar

Ett viktigt jobb i framtagandet av AMA och RA Anläggning 10 har förstås varit att inarbeta nyheter från beskrivningsdelen i AMA Nytt.

– Vi har tagit med de nyheter som finns i AMA-Nytt sedan AMA Anläggning 07 publicerades fram till och med AMA Nytt nummer 2/2010, säger Bo Wahlquist.
Även nya och ändrade standarder som påverkar anläggningsarbete har införlivats i AMA Anläggning 10, liksom nyheter kring material och teknik som kan anses ha blivit allmänt vedertagna sedan förra utgåvan. Nya koder, rubriker och texter har tillkommit i flera kapitel. Ett antal koder och rubriker har också annullerats.

– En viktig nyhet är att RA Anläggning 10 innehåller koder och rubriker även för byggnadsverk och byggdelar, berättar Bo Wahlquist.

– Det visade sig under utredningsarbetet att det var svårt att skapa texter som kan stå för ”gängse praxis” vad gäller byggnadsverk och byggdelar. Därför har vi för 2010 års version stannat vid en kod- och rubrikstruktur på en överordnad nivå att tillämpa vid upprättande av rambeskrivningar för upphandling av totalentreprenader.

Bergschakt, pålning och vegetationsytor

Viktiga nyheter i AMA och RA Anläggning 10 finns i avsnitten om bergschakt, pålning och vegetationsytor.

Inom bergsschakt har texter uppdaterats på grund av teknikutvecklingen gällande borrning, sprängning, schakt och bergrensning. Bland annat har tabellen för bergschaktningstolerans och teorietisk skadezon blivit uppdelad i två tabeller med delvis nya benämningar.

Texter angående pålning har ändrats och kompletterats med anledning av Eurocode, nya standarder samt krav från Boverket och Trafikverket. Anpassningen till Trafikverkets krav gäller främst pålning för grundläggning av broar.

Betongavsnittet är också anpassat till Eurocodes.

Gällande vegetationsytor är den mest märkbara ändringen att avsnittet om växtbäddar omarbetats. Nya krav på växtjordar har också tillkommit. Dessutom har texter och figurer för skelettjordar lagts till.

Nyheter kopplade till Trafikverket

I AMA Anläggning 10 har flera ändringar genomförts gällande vägar, broar och järnvägar. Många ändringar är gjorda utifrån publikationer från Vägverket (VV AMA 09, Rev 1, VVTK Bro etc) och Banverkets ”Järnvägs-AMA”.

I och med att Vägverket och Banverket den 1 april 2010 gick samman i Trafikverket, har bland annat olika hänvisningar ändrats.

Tillämpningsanvisningar i MER

Två förändringar som genast märks i MER Anläggning 10 är att de Gemensamma bestämmelserna bytt namn till Allmänna kostnader och att hjälparbeten inte längre ingår i dessa och upplägget med vägledande kommentarer i direkt anslutning till tillämpningsanvisningarna. Kommentarerna är inlagda med AB 04 som förebild och tanken är att öka förståelsen för den bindande texten som tillämpningsanvisningen innebär när MER är åberopad.

Tillämpningsanvisningarna har delats upp i avsnitten Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler – MER och Kompletterande tillämpning av mät- och ersättningsregler – MER Anläggning 10. Syftet med detta är att det inledande avsnittet med generella tillämpningsanvisningar ska kunna tillämpas även för andra fackområden än anläggning. Det efterföljande avsnittet behandlar principer för mängdredovisning med Fall A och Fall B, vilket är specifikt för fackområdet anläggning. Dessutom har tabell med volymförändringskoefficienter för bergschaktmassor införts.

---------------------------------------------------------------------------------------------

För mer information, vänligen kontakta Jörgen Hallström, pressansvarig: tel 070-644 69 03 eller e-post jorgen.hallstrom@byggtjanst.se

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.