Följ Svensk Byggtjänst

Ny bok: Byggherrens kompetens avgörande för investeringsprojekt

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2011 08:00 CEST

Kompetensen i projektledningen hos byggherrar/beställare är av stor betydelse för resultatet vid genomförandet av investeringsprojekt inom husbyggnad, infrastruktur och industrianläggningar. Nyutkomna boken Upphandling i investeringsprojekt tar upp just de områden som projekt- och upphandlingsledare bör behärska för att på ett professionellt sätt kunna genomföra en upphandling.

 I investeringsprojekt styrs de grundläggande projektmålen, objektets utformning, funktion, omfattning, tid, kostnad samt kvalitet och miljö av valet av genomförandeform, det vill säga av entreprenadform och ersättningsform. Eftersom genomförandeformen innehåller incitament som styr i olika riktningar måste beställaren noggrant analysera konsekvenserna av dessa för att kunna sätta in åtgärder som motverkar negativa incitament. Upphandling i investeringsprojekt ger därför en systematisk genomgång av vanliga genomförandeformer för investeringsprojekt samt presenterar parametrar som är viktiga att ta hänsyn till vid en upphandling – allt sett genom beställarens glasögon.

– Det finns många upphandlingsledare som skulle behöva en genomgång av genomförandeformer. Vissa väljer av enkelhet och okunskap den genomförandeform de känner till, men det är kanske inte den som är den mest korrekta. I vår bok går vi igenom genomförandeformer samt berättar hur en upphandling går till från början till slut. Vi tar också upp vad det är som man styrs av som beställare och hur man påverkas av den ena eller andra typen av projekt. Vi hoppas att vi ska kunna förmedla vår kunskap, och även skapa en dialog och diskussion om de många genomförandeformer som finns, berättar Roland Gunnarzon, en av bokens tre författare.

Mångårig erfarenhet av investeringsprojekt 

Roland Gunnarzons medförfattare är Roland Albåge och Lars Bennhult. Alla tre har de mångårig erfarenhet av projektledning och upphandling, främst på beställarsidan.

Roland Albåge, civilingenjör utbildad vid KTH, har arbetat med projektledning och upphandling för byggherren/beställaren som byggprojektledare för urangruvan i Ranstad och i uppdrag för olika konsultföretag, i 12 år som VD. Han har svarat för byggupphandlingar och projektledning för större husbyggnadsprojekt i Sverige, ambassader utomlands, kärnkraftverk i Sverige och Finland, samt för industrier i Sverige och utomlands. Han har även medverkat i större anläggningsprojekt som Igelstabron, Öresund Link och Hallandsås. Lars Bennhult, även han med en civilingenjörsexamen från KTH i ryggen, har erfarenhet av konsult- och entreprenadupphandlingar inom husbyggnads- och anläggningsbranschen, bland annat i projekt som Södra Länken, Citytunneln, Botniabanan och Förbifart Stockholm. Idag är han verksam som projektledare på Faveo Projektledning AB. Roland Gunnarzon, ingenjör Stockholms Tekniska Institut, har i sin tur erfarenhet som beställarkonsult inom projektledning i både svenska och internationella investeringsprojekt, bland annat i Algeriet, Turkiet och Vietnam. Som projektledare för stora infrastrukturprojekt inom energisektorn med internationella leverantörer har han svarat för styrning, uppföljning och upphandling samt varit beställarens ombud.

Både Roland Gunnarzon och Lars Bennhult är certifierade projektledare PMP, Project Management Professionals, enligt Project Management Institute, där även Roland Albåge är medlem och aktivt arbetar för en introduktion av PMBOK ® Guide, Project Management Body of Knowledge, inom svensk byggbransch.

Författarnas ambition med denna bok har varit att samla, sammanställa, belysa och värdera de projekteringsformer, förfaranden, metoder, system och genomförandeformer – entreprenad och ersättningsformer – som används och bör användas vid olika typer av projekt.

– Vi tyckte att det saknades en fackmässig sammanställning om upphandling och genomförandeformer som utgick från verkligheten. Svensk Byggtjänst höll med om att det fanns ett behov av en sådan redovisning, och jag och mina medförfattare skrev därför denna bok med utgångspunkt i vår gemensamma erfarenhet, berättar Roland Gunnarzon.

Boken vänder sig till alla som arbetar med projektledning, men kanske främst till de som medverkar i upphandlingsarbete – den är bra att ha till hands när man genomför en upphandling.

– Vår tanke är att boken även ska kunna användas som lärobok vid utbildning, säger Roland Gunnarzon.

Nio viktiga kapitel

Boken är in delad i nio kapitel som ger en uttömmande och överskådlig genomgång av vad som är viktigt vid upphandling i investeringsprojekt:

1.   Förutsättningar och sammanhang

2.   Upphandlingsförfaranden

3.   Genomförandeformer för entreprenader

4.   Livscykel och genomförandeformer för skilda projekttyper

5.   Konsultupphandling, Projekteringsformer

6.   Upphandlingsplan och upphandlingsprocesser

7.   Strategier

8.   Trender avseende utveckling av genomförandeformer, projektformer och upphandlingsrelaterade processer 

9. Begrepp och referenser 

-------------------------------------------------------------------------------------------

För recensionsexemplar och mer information, vänligen kontakta pressansvarige Jörgen Hallström, 070-644 69 03.

E-post: jorgen.hallstrom@byggtjanst.se

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.