Följ Svensk Byggtjänst

Ny bok: Vad är ett bra kontor?

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2014 13:00 CET

Hur påverkar kontorsmiljön medarbetare och organisationer och vilken betydelse har kontoret för samhället i stort? Författaren Christina Bodin Danielsson ger oss svar på frågan Vad är ett bra kontor? i den nya boken med samma namn.

Vad är ett bra kontor? belyser kontorets betydelse för medarbetare och organisationer liksom samhället som helhet utifrån den centrala frågan för denna bok: ”Vad kännetecknar ett bra kontor?” Bokens huvudfråga undersöks genom en serie intervjuer med olika aktörer inom kontorsbranschen med delvis olika perspektiv på frågan utifrån deras yrkesroll. Trots att skillnader syns tydligt mellan de olika personerna är de ändå ganska överens om vilka faktorer som är avgörande för ett bra slutresultat.

– De senaste 15 åren har jag jobbat med kontor på olika sätt – genom min forskning och genom mitt  arbete som kontorsspecialist på Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB, säger Christina Bodin Danielsson.

– Jag har kommit att inse att kontor väcker starka känslor och är ett angeläget ämne på många sätt. I mitt arbete möter jag en aldrig sinande ström av frågor. De handlar om: Vad är egentligen ett bra kontor? Vilken påverkan har kontoret på medarbetare och organisationer? Vilka faktorer har påverkat utformningen av våra kontorsarbetsplatser historiskt sett, och vilka kommer ha en stor påverkan i framtiden? Hur tänker olika aktörer inom kontorsbranschen kring detta? Vad säger forskningen? Hur går debatten – inom kontorsbranschen och i samhället i övrigt? Vad är trenderna inom kontorsdesign?

– I sökandet efter svaret på dessa frågor har jag vänt mig till forskningen och använt den specialistkunskap som jag har förvärvat som arkitekt inom detta område. Men jag har också intervjuat sexton personer som generöst bjudit på sin kunskap och sin syn på kontoret. De är alla aktörer inom kontorsbranschen, men representerar olika grenar i ämnet. I boken presenteras personerna i den befattningsroll de hade vid intervjutillfället. Syftet har varit att fånga olika perspektiv på kontor och därmed få en bra värdemätare på vad som spelar roll för tillkomsten av våra arbetsplatser. Och sist men inte minst – vad som kommer att ha betydelse för framtidens kontor.

Omständigheter belyses som på olika sätt påverkar hur vi ser på frågan vad som är ett bra kontor. Det handlar om varumärkesbyggande och Googles roll i detta. Men naturligtvis handlar det också om flexibilitet och generalitet, två nyckelfaktorer inom kontorsbyggande tillsammans med yteffektivitet, som behandlas grundligt. Miljöklassning och ekologiskt hållbara kontor berörs också i ett eget kapitel. För den som är speciellt intresserad av detta ämne beskriver bilaga 1 olika miljöklassningssystem för byggnader i Sverige. En stor del av boken ägnas åt funderingar kring den framtida kontorsarbetsplatsen – olika trender vi kan ana redan idag och vilka förändringar i samhället som kan tänkas spela roll i framtiden.

Boken vänder sig till arkitekter, fastighetsägare, byggentreprenörer, uthyrare/mäklare, hyresgäster hos kommersiella fastighetsägare, men även till hyresgäster – företag eller organisationer – som står i begrepp att bygga om sitt kontor eller flytta till nytt.

Christina Bodin Danielsson är arkitekt och arbetar som kontorsforskare både vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet och vid Arkitekturskolan, KTH men också som praktiserande arkitekt specialiserad på kontor vid Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB, där hon tillämpar forskning. Forskningen är inriktad på hur arkitektur och fysisk miljö påverkar människor i olika avseenden och har särskilt fokus på hur kontorsmiljöer påverkar brukare och organisationer. Hon har genom sin forskning arbetat utomlands, bland annat i USA, Australien, Sydafrika, Frankrike och Norge.


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.