Följ Svensk Byggtjänst

Nya AMA Hus 11 på remiss

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2011 17:10 CEST

Svensk Byggtjänst har nu lagt ut remissförslaget till AMA Hus 11 med tillhörande råd och anvisningar på www.byggtjanst.se/amaremiss. Synpunkter och förslag ska vara insända senast den 10 augusti.

I den svenska byggbranschen är det sedan många år tillbaka vedertaget att hänvisa till texterna i AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) som föreskrifter i tekniska beskrivningar. Detta förtydligar och förenklar kommunikationen mellan aktörerna inte minst i projekterings- och upphandlingsskedena. AMA finns både som webbtjänst och i bokform.

Tidigare har det gått tio till femton år mellan uppdateringarna av de fyra olika AMA-delarna (Anläggning, Hus, VVS & kyla och El).

– År 2006 beslutades att alla dessa delar ska förnyas vart tredje år i ett rullande schema. Sedan dess har Administrativa föreskrifter, AMA AF 07, AMA Anläggning 07 och nyligen AMA Anläggning 10 utkommit. Vid årsskiftet 2008/2009 utkom så AMA Hus 08 och året därefter AMA VVS 09 och AMA EL 09, berättar Erik Hellqvist, vd på Svensk Byggtjänst som förvaltar och utvecklar AMA.

Under hösten 2010 påbörjades arbetet med att förnya AMA 08 Hus och RA Hus 08. Och nu är remissförslaget till nya AMA Hus 11 med tillhörande råd och anvisningar klart.

– Utredningsarbetet har genomförts av sakkunniga inom respektive teknikområde som AMA Hus behandlar, totalt 24 personer, men med många fler som välvilligt deltagit som remisspersoner åt utredaren eller i den av oss sammansatta remissgruppen, säger Erik Hellqvist.

Många förändringar i AMA Hus 11

– Det är över lag mycket nyheter i AMA Hus 11 och RA Hus 11. Alla delar har mer eller mindre omarbetats. Många nyheter beror på materialutvecklingen inom husbyggnad, berättar Bo Samuelsson, projektansvarig för AMA Hus 11 och RA Hus 11.

Nyheter finns i alla kapitel, i både texter, tabeller och figurer, bland annat följande:

  • De nya kraven på konstruktioner av trä, stål och betong m m genom Eurokoder och EKS, som ersatt Boverkets konstruktionsregler, BKR med tillhörande handböcker har inneburit nya och omarbetade texter i många avsnitt.
  • Exempelvis kan kapitlen om byggdelar 01S till 49, betong, ES, trä, HSD och plåt, JT, sakvaror NS med fönster och dörrar m m nämnas där många nyheter och ändringar finns.
  • Alla texter gällande köksinredningar och vitvaror flyttades till AMA Hus 08 från VVS AMA och El AMA. Nu har hela inredningsavsnittet (X kapitlet) med storköksdelen bearbetas, med många nyheter som följd.
  • Avsnittet om fästdon har än en gång utökats och utvecklats. Här finns nu mer om bland annat val av fästdon med utgångspunkt från kraven i EKS och eurokoder.

"Viktigt att få in synpunkter"

Förslaget till nytt innehåll i AMA Hus 11 och RA Hus 11 har nu gått ut på remiss till en bred bas av mottagare inom hela branschen.

– Det är mycket viktigt att vi får in svar  från alla inom branschen som har förslag till förbättringar och förändringar. De som av någon anledning inte fått information om remissmaterialet kan gå in på vår hemsida, www.byggtjanst.se/amaremiss . Där kan man ta del av hela materialet, säger Bo Samuelsson.

– Remissvar ska lämnas på den blankett (en Excel-fil) som vi tillhandahåller på vår webbplats. På så vis underlättas vår bearbetning av svaren. Svars blanketterna ska skickas till remissAMAhus@byggtjanst.se senast den 10 augusti. 

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.