Följ Svensk Byggtjänst

Nya boken "Ett samhälle för alla" synliggör osynliga kostnader

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2012 10:01 CEST

Närmare en miljon kronor på fem år. Det är vad en fyrastegstrappa till en skobutik belägen vid stora torget i en liten svensk stad skulle kunna kosta butiksägaren i form av inkomstbortfall. Detta eftersom trappan får folk med såväl barnvagn som rullstol att välja bort butiken.

Ovanstående är resultatet av en av flera kostnadsberäkningar av bristande tillgänglighet som man kan ta del av i den nya boken Ett samhälle för alla utgiven av Svensk Byggtjänst.

– Ett flitigt använt argument när det gäller att inte åtgärda tillgänglighetsproblem är att det är för dyrt. Men innan man använder det argumentet bör man ta reda på vad det kostar att ha en miljö som inte är tillgänglig för alla, uppmanar bokens författare Lilian Müller, som sedan mitten av 1990-talet varit verksam som tillgänglighetskonsult för näringsliv och offentliga verksamheter.

Sedan 2008 är hon också ordförande i det europeiska nätverket European Network For Accessible Tourism, ENAT.

Under sina år som rådgivare och utvecklare inom tillgänglighetsområdet har Müller många gånger stött på behovet av ett material som grundas på ett tydligt helhetsperspektiv, och som kan användas praktiskt i vardagen av alltifrån samhällsplanerare och politiker till småföretagare och utbildningsanordnare.

– Sedan tidigare finns mycket användbart material med information om måttkrav och regler, däremot inget där helheten beaktas. Det är därför som boken Ett samhälle för alla har blivit till, säger Müller.

Sverige riskerar halka efter
Att samhället ska vara tillgängligt för alla kan tyckas vara en självklarhet. Inget politiskt parti säger öppet att tillgänglighet för alla inte är viktigt eller att det inte ska prioriteras, framhåller Lilian Müller men påpekar att Sverige trots detta är ett land som fortfarande är otillgängligt för många personer och i många avseenden. Samtidigt sker snabba förändringar i vår omvärld, och Sverige riskerar att halka efter i en internationell jämförelse.

– Sverige behöver öka ambitionerna på tillgänglighetsområdet för att inte gå miste om viktiga konkurrensfördelar när det gäller utveckling och tillväxt. Målen om ett samhälle tillgängligt och användbart för alla som slogs fast av riksdagen för mer än tio år sedan har inte uppnåtts, säger Müller.

Hon menar att brist på samord­ning och samverkan finns bland de faktorer som göra att målen inte nås. Likaså ett begränsat synsätt på vad tillgänglighet är: Föreställningen om att tillgänglighet enbart är en fråga om handikapanpassning är ett missförstånd, betonar hon.

– När jag möter påståendet ”Det är inte nödvändigt att bygga en ramp här – vi har bara en rullstolsburen person på orten” kontrar jag gärna med frågan: ”Och hur många barnvagnsburna har ni då?” Barnfamiljer räknas oftast till en köpstark och intressant kundkrets, men alltför många gånger missar handeln det faktum att man också måste kunna komma in i butiken, röra sig runt och passera genom kassan om det ska kunna göras några inköp. Det kostar att inte lyckas bättre med tillgänglighet i samhället än vad vi gör, påpekar Müller som tycker att otillgänglighetens höga pris alltför sällan synliggörs.

Enligt henne är tillgänglighet för alla sällan en grundkvalitet som man utgår ifrån, utan något som oftast kommer in i form av justeringar av det som blivit fel från början. Slöseri med de redan begränsade ekonomiska resurserna, konstaterar hon och framhåller att det behövs en ny strategi där utgångspunkten är att göra rätt från början, och där planering och utformning styrs utifrån ett helhetstänkande där man strävar efter optimala tillgänglighetslösningar i alla lägen.

Råd och inspiration till nya lösningar
Syftet med boken Ett samhälle för alla är just att inspirera till nya tillgänglighetslösningar samt ett mera strategiskt inriktat tillgäng­lighetsarbete som sträcker sig över sektors-, bransch-, förvaltnings- och kommungränser.

– Ett tillgängligt samhälle kan inte skapas av en ensam aktör. Det är en gemensam utmaning som förutsätter ett gott samarbete över traditionella sektors- och branschgränser, säger Müller som i boken delar med sig av lyckade exempel och handfasta råd för hur man ska lyckas med tillgänglighetsarbetet.

Hon hoppas att hennes bok ska kunna ge kraft till det långsiktiga strategiska förändringsarbete som hon menar måste till för att målen om ett samhälle tillgängligt och användbart för alla ska kunna förverkligas.

– Mitt viktigaste budskap i boken är att samordning och en strategisk satsning på ökad tillgänglighet kan ge effektivare resursutnyttjande, minskade utgifter inom offentlig sektor och fler kunder till turism och handel. Kort sagt: att god tillgänglighet är en vinst för alla.

Boken passar politiker och beslutsfattare, tjänsteman i offentlig förvaltning, fastighetsägare, arkitekter och andra verksamma inom byggbranschen, företagare i små och stora företag, utbildare, liksom övriga som på olika sätt arbetar med tillgänglighetsfrågor.

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.