Följ Svensk Byggtjänst

Nyheter inom många områden i AMA Hus 11

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 12:51 CEST

Nu har arbetet med AMA Hus 11 startat. Målsättningen är att materialet ska skickas på remiss under april 2011 och att den färdiga versionen ska vara tillgänglig i december 2011.

-Viktiga områden att se över i AMA Hus är bland annat standarder, ny teknik, byggmaterial, isolering och fasta inredningar, säger Bo Samuelsson, projektledare för AMA och en av huvudutredarna för AMA Hus 11.

I den svenska byggsektorn är det sedan länge vedertaget att hänvisa till texterna i AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) i den tekniska beskrivningen. Texterna i AMA gäller då som krav i det aktuella projektet. Detta förtydligar och förenklar kommunikationen mellan aktörerna i projekterings- och upphandlingsskedena.

AMA produceras och distribueras av Svensk Byggtjänst. Referensverket finns både som webbtjänst och i bokform och är indelad i fackområdena Anläggning, Hus, El samt VVS & Kyl.
Den nuvarande versionen av AMA Hus gavs ut 2008. Eftersom Svensk Byggtjänst har beslutat att uppdatera de olika delarna av AMA vart tredje år, så är det nu dags att ta fram AMA Hus 2011.

24 utredare och referensgrupp

Detta omfattande projekt inleddes med en kick off i slutet av september och nu är de 24 kapitelutredarna igång med uppdateringsarbetet. Huvudutredare är Bo Samuelsson, Yvonne Brinck och Thomas Lundgren, Svensk Byggtjänst. Jozef Hornak är ansvarig för frågor angående standarder och BSAB (strukturen med rubriker och koder som används i AMA).

Kopplat till arbetet finns också en referensgrupp med representanter från tio viktiga aktörer inom husbyggnadsbranschen. Dessa är Boverket, Byggherrarna, Sveriges Byggindustrier, TMF (Trä- och Möbelföretagen), Skogsindustrierna, STD (Svenskt Teknik och Design), SMKF (Sveriges Målerikonsulters Förening), Tätskiktsgarantier i Norden, RBK (Rådet för Byggnadskompetens inom Sveriges Byggindustrier) samt Byggnadsarbetareförbundet.

AMA Nytt och standarder

- Ett viktigt jobb är förstås att i AMA Hus 11 inarbeta de nyheter som finns i AMA Nytt sedan AMA Hus 08 publicerades, säger Bo Samuelsson.

- Vi kommer att ta med nyheter från AMA Nytt till och med det nummer som kommer ut i december 2010, det vill säga nummer 2 2010.

Även nya och förnyade standarder som påverkar husbyggnad kommer att införlivas i AMA Hus 2011, liksom nyheter kring material och teknik som kan anses ha blivit allmänt vedertagna sedan förra utgåvan 2008.

De tillhörande dokumenten Råd och anvisningar (RA) kommer också att uppdateras till en ny version 2011. Mät och Ersättningsregler (MER Hus) kommer att ses över efter arbetet med AMA Hus 11.

Nytt kring material och varor

-Uppdateringen till AMA Hus 11 kommer i högre grad än tidigare revideringar att påverkas av utvecklingen gällande internationella standarder. Inom många material- och produktområden har nya standarder tagits fram, som lett till CE-märkningar och nya krav.

-Vi ser också hur de nya eurokoderna inom betong och stål, som ersätter Boverkets Konstruktionsregler från årsskiftet, i viss utsträckning påverkar AMA. Detta  måste vi ta hänsyn till i denna uppdatering av AMA Hus, säger Bo Samuelsson.

Några exempel på kompletteringar

Alla kapitel AMA Hus med tillhörande Råd och anvisningar kommer att uppdateras.  Isoleravsnittet är ett av många områden där det kommer att göras kompletteringar.

-Hittills har vi i AMA Hus endast behandlat isolering av själva byggnaden, och inte det som behandlar utsidan kring grunden. Anslutningen och mark och grundisoleringen kring grunden återfinns i AMA Anläggning. Men här finns en del luckor som vi nu vill täppa till genom tillägg i nya AMA Hus 11.

Inredningar och storkök

Texter, koder och rubriker gällande inredningar och storkök kommer att revideras. Storkök återfanns tidigare i - AMA VVS & Kyl samt AMA El, men flyttades över till AMA Hus 08.

-Kapitlets innehåll genomgick dock ingen genomgripande revidering 2008. Därför tar vi nu inför AMA Hus 11 ett ordentligt krafttag och uppdaterar och modernisera hela kapitlets innehåll, förklarar Bo Samuelsson.

Klar i december 2011
Målet är att hela materialet avseende AMA Hus 11, inklusive RA, ska skickas ut på en omfattande remiss i branschen under april 2011. Remissperioden beräknas sedan pågå fram till mitten av juni 2011.
- Vi börjar sedan att inarbeta remissförslagen och räknar med att AMA Hus 2011 ska vara tillgänglig under december 2011, avslutar Bo Samuelsson.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

För ytterligare information kontakta Bo Samuelssson, projektledare AMA, 08-457 10 00, bo.samuelsson@byggtjanst.se eller informationsansvarig Jörgen Hallström, 070-644 69 03, jorgen.hallstrom@byggtjanst.se

Mer information om AMA finns på www.byggtjanst.se

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.