Följ Svensk Byggtjänst

Praktiska checklistor för kvalitetssäkring av småhus – för nybyggnad och tillbyggnad

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2014 10:00 CET

Vid nybyggnad eller tillbyggnad, renovering och ändring av småhus finns det krav på att utförda arbeten ska dokumenteras, till exempel genom egenkontroller, provningar, intyg med mera. Svensk Byggtjänst tidigare utgivna skrift ”Checklistor och egenkontroller” har nu delats upp i två publikationer med hänsyn till om det rör nybyggnad eller ändringar.

– Vi har med åren uppmärksammat att många byggherrar och entreprenörer saknar rutiner för den egna kvalitetssäkringen säger författarna Tobias Karlsson och Krister Ljungberg, certifierade kontrollansvariga vid Karlsson, Ljungberg & Partners.

– Det här materialet är framtaget för att på ett enkelt sätt hjälpa dessa att möta samhällets krav på dokumentation. I publikationerna har vi sammanställt de vanligaste kontrollerna som bör utföras vid arbeten med en- och tvåfamiljshus samt vid fritidshus. För att förenkla litet har det som tidigare var en checklista för egenkontroll har nu blivit två olika.

Den ena publikationen är helt inriktad på nybyggnad, Egenkontroll med checklistor vid nybyggnad av en- och tvåfamiljshus samt fritidshus, och den andra har fokus på tillbyggnad, renovering och ändring – Egenkontroll med checklistor vid tillbyggnad, renovering och ändring av en- och tvåfamiljshus samt fritidshus.

Vid nybyggnad eller tillbyggnad, renovering och ändring av småhus finns det krav på att utförda arbeten ska dokumenteras, till exempel genom egenkontroller, provningar, intyg med mera. Annan projekt- och branschspecifik dokumentation kan behöva upprättas.

Skrifterna behandlar områdena markarbeten och yttre VA, grundläggning, stommontage och tätt hus, invändigt färdigställande, målning, våtrum, ventilation, el, vvs samt en rivningsplan. I skrifterna hänvisas i egenkontrollerna till paragrafer i Boverkets byggregler, BFS 2011:6, med ändringar t.o.m. BFS 2013:14 (BBR 20).


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.