Följ Svensk Byggtjänst

Säkerställ att avtalade energikrav för nya byggnader uppfylls!

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2014 14:00 CEST

En ny metod, kallad DUR-metoden, har utarbetats för att möjliggöra för byggherrar teckna avtal med energikrav som blir förpliktande i praktiken och möjliggör verifiering. I den nyutgivna boken Energikrav vid nybyggnad redogör Stig Lundberg för de verifieringsutmaningar byggherren har i dagsläget samt fördelarna med den nya metoden.

DUR står för Debiteringsmätare, Utetemperatur och Referensnivå. DUR-metoden omfattar inte hur utformningen av byggnaden ska ske – det vill säga hur projektering, delkrav i byggprocessen med mera ska utföras – utan verifierar hur väl ett energikrav uppnåtts när byggnaden uppförts.

I dagsläget sker verifiering av energikrav vid nybyggnad generellt med en metod som kallas energiprestanda, kWh per m² Atemp och år, och som beräknas genom att göra en energibalansberäkning för byggnaden. Metoden innehåller stora osäkerheter vid tolkning och verifiering av energikrav – särskilt när olika energikoncept och klassningar ingår i avtal.

DUR-metoden utgår från energikrav med absoluta tal. Då rundas de stora osäkerhetsparametrarna som ingår i energiprestanda och blandas inte in i ett avtal. Här anges tydligt hur beräkningar för justeringar för förändrat brukande och normalår ska ske. Metoden utgår också från ett absolut energikrav och justerar från avvikelser.

DUR-metoden omfattar:

  • hur ett energikrav ska formuleras
  • hur en trovärdig uppföljning ska genereras till den som ska trimma in anläggningen
  • hur förändringar av uppförandet av byggnaden gentemot ett avtal ska hanteras (s.k. ÄTA-arbeten)
  • hur en förändrad användning av byggnaden ska hanteras
  • hur besiktningsmannen under verifieringsperioden med god precision kan konstatera om energikravet uppfylls.

Energikrav vid nybyggnad vänder sig till alla som är inblandade i processen att bygga hus men främst till byggherrar som vill säkerställa att avtalade energikrav uppfylls. Till DUR-metoden för nybyggnad har ett beräkningsverktyg utvecklats. Boken ansluter till publikationen Verifiering av energianvändningen i befintliga byggnader som utkom 2012.

Författaren Stig Lundberg har närmare 30 års erfarenhet av drift och förvaltning av tekniska system med fokus på energifrågor. Han har initierat och drivit omfattande energiprojekt och har under de senaste tio åren arbetat mycket med lönsamhetsberäkningar vid effektivisering, kravställning/upphandling och uppföljning av energiprojekt.

Han har arbetat som projektledare för att utarbeta branschstandard för energioptimering i samband med upphandling av driftentreprenader (aff EO10). Lundberg startade 2010 företaget VISEM AB med verksamhet att följa upp omfattande investeringar i energieffektivisering.


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.