Följ Svensk Byggtjänst

Störningar i byggbranschen ger effektivitetsförluster

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2014 10:00 CEST

Något som blir allt vanligare i byggsverige idag är att entreprenörerna tycker sig vara utsatta för störningar i byggprocessen och att dessa leder till effektivitetsförluster. I den nyutgivna boken ”Störningar i byggentreprenaden” beskrivs vad en störning egentligen innebär rent rättsligt och under vilka förhållanden entreprenören har rätt till ersättning för störningen.

Störningsbegreppet
Begreppet ”störning” har sedan många år tillbaka använts flitigt inom byggbranschen. Det används exempelvis av en entreprenör som upplever att en beställare inte levererar besked eller handlingar i rätt tid, eller om en beställare under entreprenadtiden beställer så många ändringar och tilläggsarbeten att entreprenören får svårt att driva sina vanliga kontraktsarbeten.

”Störning” används också av en markentreprenör som upptäcker berg under marknivå, trots att kontraktshandlingarna endast redovisar jord samt av en elentreprenör som inte kan utnyttja arbetsområdet som han förutsett på grund av att byggentreprenören inte har färdigställt sina arbeten inom samma arbetsområde i tid.

Juridiska följder
I ”Störningar i byggentreprenaden. Juridikens tillämpning” har författarna Fredrik Schedin och Elin Sjöström tittat på de juridiska följderna av att en störningssituation uppstår och försökt reda ut om och i vilken omfattning entreprenören har rätt till ersättning för en störning. De har gått igenom de regler i AB 04 och ABT 06 som berör frågan samt gått igenom flera rättsfall där domstolar och skiljenämnder har avgjort vilken rätt till ersättning som entreprenörer har för störningar i byggprocessen.

Tips och råd 
Boken ger även handfasta tips och råd till entreprenören om hur han ska agera för att ha bästa möjliga utgångsläge för att erhålla ersättning för en störning. För att förenkla entreprenörens möjligheter till ersättning för berättigade störningskrav har författarna även upprättat särskild checklista, brevmallar och en så kallad störningsdagbok.

Förebyggande arbete
”Störningar i byggentreprenaden” vänder sig främst till entreprenörer och entreprenadjurister och behandlar generella frågeställningar och i syfte att vägleda om hur beställare och entreprenörer kan hantera störningar och kommunikationen i samband med dessa. Sådant förebyggande arbete kan minska risken för att en tvist uppkommer.

Om författarna
Författarna bakom boken är Fredrik Schedin, advokat och delägare i Andersson Gustafsson Advokatbyrå som sedan 14 år tillbaka arbetar med i huvudsak entreprenadrätt och Elin Sjöströmsomhar arbetat med entreprenadjuridik i sju år, de första åren som advokat och nu som bolagsjurist på JM AB.

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.