Följ Svensk Byggtjänst

Pressmeddelanden 1 träff

2012 års utgåva av Bygg ikapp är här

2012 års utgåva av Bygg ikapp är här

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2012 09:10 CEST

Lika mycket som alla har olika funktionsförmåga, har alla rätt att delta i samhällslivet på lika villkor. Det slås bland annat fast i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige ställt sig bakom. I vår befintliga miljö måste därför en rad hinder undanröjas. Handboken Bygg ikapp berättar hur.