Följ Svensk Byggtjänst

Pressmeddelanden 1 träff

Nya boken ”Partnerskap” tar upp kontraktsutformning vid samverkansformen partnering

Nya boken ”Partnerskap” tar upp kontraktsutformning vid samverkansformen partnering

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2014 13:00 CET

Partnering är en alltmer använd samverkansform i byggsektorn. Begreppet saknar officiell definition i Sverige och det är inte heller klart vilka arbetsmoment eller villkor som krävs för att samarbete ska rubriceras som partnering. Den nyutgivna boken ”Partnerskap” handlar om de kontrakt som beställare och entreprenör bör ingå för att avsedd partnering ska ges bäst förutsättningar att fungera.