Följ Svensk Byggtjänst

Pressmeddelanden

”Beställaren har en nyckelroll i byggsektorns utveckling”

”Beställaren har en nyckelroll i byggsektorns utveckling”

Pressmeddelanden   •   Nov 25, 2020 10:17 CET

Den 19 november bjöd Svensk Byggtjänst på ett webinar med flera programpunkter och ett visst mått av glamour för att fira AMA:s 70 år i samhällsbyggandets tjänst. Runt 500 personer deltog i webinaret, som bland annat berättade om hur AMA möter branschens behov av förnyelse. Beställarens viktiga roll som kravställare som har nyckeln till utvecklingen i sin hand betonades i flera framträdanden.

Nytt standardverk om kök och bad genom tiderna

Nytt standardverk om kök och bad genom tiderna

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2020 09:00 CET

Tidstypiska kök och bad 1880–2000 är en ambitiös och omfattande genomgång av hur kök och badrum förändrats under 120 år. Den bläddervänliga boken har ett mycket rikt bildmaterial med alltifrån de enkla köken i sekelskiftets arbetarbostäder, via de färgglada 1960- och 70-talen till 1990-talets kök och badrum med fokus på livsstil och social samvaro.

AMA firar 70 år i samhällsbyggandets tjänst

AMA firar 70 år i samhällsbyggandets tjänst

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2020 15:55 CET

I år fyller AMA 70 år vilket självklart ska firas. Torsdagen den 19 november bjuder Svensk Byggtjänst in till ett digitalt AMA-konvent som under cirka två timmar gör nedslag i aktuella frågor, framtidsspaningar och givetvis en och annan återblick från dessa år.

Nordic ConTech Talks: "Vi bygger dubbelt så snabbt genom rätt planering"

Nordic ConTech Talks: "Vi bygger dubbelt så snabbt genom rätt planering"

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2020 12:45 CET

Framtidens byggbransch behöver vara smart i alla steg i byggprocessen. I Nordic Contech Talks fjärde webbinarie gavs konkreta exempel från företag som redan idag arbetar digitaliserat. Den största utvecklingspotentialen i byggprocessen identifierades till tidiga skeden och stor vikt lades vid beställarens möjligheter till att påskynda digitaliseringen.

I senaste Snåret: Så kan mindre kommuner locka till sig storföretag

I senaste Snåret: Så kan mindre kommuner locka till sig storföretag

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2020 09:00 CET

I det senaste avsnittet av podcasten Snåret undersöker Svensk Byggtjänst hur stat och kommun strategiskt kan arbeta med samhällsbyggnad för att attrahera företagsinvesteringar och därmed gynna hela byggbranschen.

Nordic ConTech Talks: Hur kan innovativa lösningar omvandlas till praktik?

Nordic ConTech Talks: Hur kan innovativa lösningar omvandlas till praktik?

Pressmeddelanden   •   Nov 04, 2020 13:42 CET

Digitalisering och nytänkande är inte byggbranschens starkaste gren, men under ytan bubblar innovativa idéer som kan ta sektorn till nästa nivå. I Nordic ConTech:s fjärde webbinarie om morgondagens byggbransch får vi lyssna på företagen som gjort praktik av teorierna.

Nya BBR 29 – gäller från 1 september 2020

Nya BBR 29 – gäller från 1 september 2020

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2020 08:15 CEST

​Den nya, konsoliderade versionen, av Boverkets Byggregler BBR 29 är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattningen BFS 2011:6, till den senaste ändringsförfattningen BFS 2020:4, BBR 29, som trädde i kraft den 1 september 2020.

Nordic ConTech Talks: ”Nya affärsmodeller krävs för att driva kreativitet och innovation i byggsektorn”

Nordic ConTech Talks: ”Nya affärsmodeller krävs för att driva kreativitet och innovation i byggsektorn”

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2020 10:25 CEST

Produktiviteten i samhällsbyggnadsbranschen ligger kvar på samma nivå som för 20 år sedan och beställare och utförare fortsätter skylla ineffektiviteten på varandra. Hur kan vi ta oss ur detta dödläge och istället gynna innovation och ny teknik? I Nordic Contech Talks tredje webbinarie får vi svar från företrädare från såväl den offentliga som privata sektorn.

Nya energihushållningsregler för oss närmare hållbarhetsmålen

Nya energihushållningsregler för oss närmare hållbarhetsmålen

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2020 09:00 CEST

Energikapitlet är höstens stora nyhet i Boverkets byggregler (BBR), förändringarna är de sista i införandet av EU:s energiprestandadirektiv. I senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret möts tre branschföreträdare med djup insyn i energifrågan för att diskutera förändringarnas faktiska konsekvenser och vad som egentligen krävs för att komma närmare högt uppsatta nationella mål.

Byggsektorns gällande författningar – ny sammanställning för 2020/2021

Byggsektorns gällande författningar – ny sammanställning för 2020/2021

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2020 08:15 CEST

Författningshandbok för byggsektorn utkommer varje år och redovisar ett brett urval av de författningstexter som berör samhällsplanering, byggande och förvaltning. Lagar, förordningar och föreskrifter återges med några få undantag i sin helhet.