Följ Svensk Byggtjänst

Pressmeddelanden

Nordic ConTech Talks: Hur kan byggbranschens beställare öka innovationskraften?

Nordic ConTech Talks: Hur kan byggbranschens beställare öka innovationskraften?

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2020 11:30 CEST

Hur ska byggbranschen lyckas övervinna låg produktivitet och stor klimatpåverkan? I Nordic ConTech:s tredje webbinarie om samhällsbyggnadssektorns utmaningar lyfts goda exempel och konkreta lösningar på hur ny teknik och innovation kan råda bot på detta.

Nordic ConTech Talks: ”Digitaliseringen är inte en teknikfråga – det är en kulturfråga”

Nordic ConTech Talks: ”Digitaliseringen är inte en teknikfråga – det är en kulturfråga”

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2020 11:04 CEST

Hur påverkar den digitala utvecklingen yrkesrollerna i byggbranschen och hur väl rustade är man inför de nya kompetensbehoven? Nordic Contech Talks andra webbinarie bjöd på insikter och lärdomar från några av branschens företrädare om vad som krävs av morgondagens samhällsbyggare.

Entreprenadens förutsättningar och regler – ny bok om entreprenadrättens grunder

Entreprenadens förutsättningar och regler – ny bok om entreprenadrättens grunder

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2020 15:00 CEST

​Den nya boken Introduktion till entreprenadrätt beskriver den entreprenadrättsliga resan från förfrågningsunderlag och avtal till utförande, ändrade förutsättningar, besiktning och, i värsta fall, en rättslig process på grund av en tvist.

Nordic ConTech Talks: Hur påverkas yrkesrollerna i branschen av den digitala utvecklingen?

Nordic ConTech Talks: Hur påverkas yrkesrollerna i branschen av den digitala utvecklingen?

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2020 13:36 CEST

Den 27 augusti är det dags för det andra webinariet i Nordic ConTech:s serie om hur samhällsbyggnadssektorn kan ställa om för att framtidssäkra branschen under den pågående Coronapandemin.

Ny handbok om ventilationskontroll

Ny handbok om ventilationskontroll

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2020 15:00 CEST

​Ventilation förr och nu är en handbok och regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem. Boverkets byggregler (BBR) har reviderats ett antal gånger sedan den förra utgåvan av boken utkom 2007. Denna femte utgåva har kompletterats med utdrag ur BBR.

Anpassa eller försvinna – så blir framtidens yrkesroller i byggsektorn

Anpassa eller försvinna – så blir framtidens yrkesroller i byggsektorn

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2020 09:00 CEST

Flera yrkesroller måste vara beredda på förändring när byggandet blir allt mer digitaliserat och industrialiserat. I senaste Snåret diskuteras var behovet av omställning är som störst. Snåret är en podcast från Svensk Byggtjänst med fokus på den snåriga byggprocessen.

Ny bok om att ta tillvara solvärme – solen som förnybar energikälla

Ny bok om att ta tillvara solvärme – solen som förnybar energikälla

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2020 08:45 CEST

​Solvärme är ett samlingsnamn för den teknik som omvandlar solens strålningsenergi till värme. Det avser i dagligt tal hela solvärmesystemet som tar hand om och lagrar värmeenergi. Författaren beskriver i boken Solvärmeteknik vad solvärme är och presenterar de vanligaste typerna av solfångare.

Nordic ConTech Talks: ”Krisen är en fantastisk drivkraft”

Nordic ConTech Talks: ”Krisen är en fantastisk drivkraft”

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2020 10:44 CEST

Coronakrisens möjligheter att driva samhällsbyggnadssektorn mot en snabbare digitalisering, var huvudtemat på Nordic ConTech Talks första webinarie, som anordnades av Svensk Byggtjänst och Smart Built Environment tillsammans med Infra Sweden 2030, Byggföretagen och Installatörsföretagen.

BYGG IKAPP - handbok för att göra miljön tillgänglig för alla

BYGG IKAPP - handbok för att göra miljön tillgänglig för alla

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2020 08:45 CEST

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är inget särintresse. Ett hållbart samhälle förutsätter att alla så långt möjligt kan delta i samhällslivet. Boken BYGG IKAPP redogör för regler och ger lösningar så att kraven kan uppfyllas.

Webbinarie med författarna till Partnering – när, hur och varför? –  ”Partneringprojekt ger färre sjukskrivningar”

Webbinarie med författarna till Partnering – när, hur och varför? – ”Partneringprojekt ger färre sjukskrivningar”

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2020 09:56 CEST

Vad är det första man ska tänka på innan man börjar använda sig av partnering? Och vad menade egentligen Malin Österberg med att bowling kan vara viktigt i samverkansformen? Detta var några av de frågor som diskuterades på gårdagens webbinarie om partnering, arrangerat av Svensk Byggtjänst.