Följ Svensk Byggtjänst

Lokalhyresjuridik – kommentar och praktiska dokument

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2015 08:55 CEST

Utan insikt och kännedom om de grundläggande bestämmelserna i hyreslagen riskerar part i ett lokalhyresavtal att gå miste om sina lagstadgade rättigheter. Motsatsvis kan part som är väl bevandrad i regelverket bättre hävda sina rättigheter. Ett bra exempel härpå är bestämmelserna om marknadshyra. För lokalhyresgästen är det härvid av största vikt att denne inte erlägger en hyra överstigande marknadshyran. För hyresvärden, å andra sidan, är det tryggt att veta att han alltid kan kräva en marknadsmässig hyra. Hyreslagen är till sin karaktär relativt formbunden och formalistisk och förutsätter att såväl lokalhyresgäst som hyresvärd har god kännedom om de relevanta bestämmelserna i lagen. Detta gäller inte minst avseende formerna för en korrekt uppsägning.

Handläggning av lokalhyresfrågor

Denna framställning är en fortsättning av den första utgåvan som skrevs tillsammans av Dan-Louis Schneider och Adrian Dowlati. Författarens avsikt har i denna andra utgåva varit att underlätta och göra lättillgängligt de frågeställningar som parterna på lokalhyresmarknaden kommer i beröring med vid handläggning av lokalhyresfrågor. Boken kan därför med god behållning nyttjas av såväl allmänt praktiserande jurister, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar med lokaler, lokalhyresgäster, som mäklare och andra som avser att studera ämnet som sådant.

Praktiska dokument

Denna andra utgåva har omarbetats och uppdaterats av jur. kand. Dan-Louis Schneider. I slutet av boken har författaren sammanställt ett antal formulär avseende olika typer av vanligt förekommande dokument, såsom uppsägningar, avståendeavtal, begäran om medling och standardkontrakt med därtill hörande standardiserade klausuler. Hyreslagen och lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder återges i sin helhet.

Författaren

Dan-Louis Schneider är verksam på Företagsjuristerna – Juristfirman Dan-Louis Schneider AB och har lång erfarenhet av lokalhyresrättsliga frågor.

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.