Följ Svensk Byggtjänst

Ny bok: ”Fästning eller fikaställe” – en beskrivning och analys kring arbetsplatsens förändring

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2014 10:00 CET

Vad är en arbetsplats? Knappast ett tomt rum med tänd belysning, några papper och en dator på ett skrivbord. Snarare en mötesplats för människor med ett gemensamt mål eller syfte. Alltmer arbete sker hemma, på kafé, när som helst och var som helst – företagande och arbetsplats får ett nytt innehåll. Vad detta innehåll består i beskrivs och diskuteras i den nya boken "Fästning eller fikaställe".

Arbetsplatsens ekonomi och identitet har intresserat ekonomie doktor Lars Steiner och arkitekt Tony Björklund, vilka på Kungliga Tekniska Högskolan och Högskolan i Gävle undervisat inom fastighetsföretagande och organisation, byggnads- och arbetsplatsarkitektur, liksom om fastigheters och företags symbolvärden. I den nya boken Fästning eller fikaställe. Arbetsplatsens förvaltning, identitet och arkitektur, utgiven av Svensk Byggtjänst, ger de läsaren nya perspektiv på arbetsplatsens ekonomi och arkitektur.

Fästning eller fikaställe
Fästning eller fikaställe. Är det en fråga så är svaret fikaställe. Men verkligheten är inte så enkel att beskriva. Fästning står för den strängt kontrollerade ytterligheten, fikastället för den andra ytterligheten – det fullständigt fria sättet att arbeta, ansvarsfullt och öppet, där de anställdas initiativ gör att allt kan hända. Som fastighetsforskare inom det ekonomiska området respektive yrkesarbetande arkitekt har författarna bakom boken, Lars Steiner och Tony Björklund, observerat att arbetslivet förändras från övervakande kontroll mot det stödjande och tillåtande där själva resultaten räknas. Polariseringen sätter ljus på den utveckling som boken problematiserar.

Mötesplatser
Modern teknik möjliggör för människor att arbeta på fler ställen än den arbetsplats som anvisats av organisationen de arbetar för. Arbetsplatserna blir då till viss del är tomma på folk och kontorslokalerna används inte fullt ut. Hur ska anställda motiveras att komma till jobbet och om detta är önskvärt? Eftersom kreativitet och utveckling sker främst när människor möts, prövar idag de mest innovativa företagen att utforma sina kontor som mötesplatser för kreativt skapande och kommunikation både på nätet och i den fysiska verkligheten. Men för arbetsuppgifter som kräver koncentration och ensamarbete kan det vara effektivare både för företaget och miljön om den anställde stannar hemma och arbetar. Transporter liksom fastigheter tillhör de mest nedsmutsande företeelserna i den globala miljön.

Arbetsplatsens förändring ur flera perspektiv
Det är inte bara arbetet och platsen för arbete, utan också organisationers struktur och företagandet i sig som är i förändring. Dessa förändringar påverkar sättet att driva fastighetsföretagande. Bakom står ekonomiska, tekniska, kulturella och existentiella förändringar. Globalt sett pågår en oöverskådlig omvandling av mänskliga villkor och behov, där orsak och verkan är sammanflätade. Varumärken är inte längre knutna till en produkt, tillverkad på en speciell plats utan är i första hand värdebärande symboler. Fästning eller fikaställe syftar att beskriva och analysera arbetsplatsernas förändring i ett företagsekonomiskt samt arkitektur-, design-, byggnads- och förvaltningsperspektiv.

Debattbok
Fästning eller fikaställe
är avsedd dels som en debattbok där industrisamhällets föreställningar om arbetslivet utmanas och ersätts av ett arbetsliv där ”gå till arbetet”, ”svensktillverkat”, ”mitt arbetsrum”, med flera uttryck som vi har tagit för givna i industrisamhället, i det globala informationssamhället inte längre är alldeles givna.

Introduktionsbok
Boken kan också läsas som introduktion i de olika ämnena fastighetsföretagande, fastighetsekonomi, facility management, arbetsvetenskap, arbetsmiljö och arkitektur och vänder sig till alla som är intresserade av företagens och samhällets utveckling, speciellt inom bygg- och fastighetsbranschen, t ex mäklare, fastighetsföretagare, samhällsbyggnad, ekonomi och arkitektur, studerande, politiker och fackliga organisationer.

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.