Följ Svensk Byggtjänst

Ny handbok om att bygga för seniorer

Pressmeddelande   •   Mar 04, 2011 10:00 CET

– Inom en snar framtid kommer antalet seniorer att öka kraftigt. Både bostadsföretag, kommuner och seniorerna själva behöver redan nu börja planera för framtidens seniorboende. Det är bråttom för det tar tid att ta fram bostäder som är bra att åldras i.

Det säger Kerstin Kärnekull, arkitekt och författare till boken Bygga för seniorer som nu lanseras av Svensk Byggtjänst. Innehållet bygger på en seminarieserie om framtidens seniorboende som arrangerades av Micasa, bolaget som förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter.

Kerstin Kärnekull har länge varit engagerad i frågan om hur man ska bygga och planera attraktiva bostäder för den äldre delen av befolkningen. I den nya boken ger hon ett utförligt och initierat svar på vad en seniorbostad egentligen är och hur den utformas på bästa sätt.

Konkreta checklistor

”Bygga för seniorer” är en inspirations- och kunskapskälla för alla som planerar, bygger eller arbetar med seniorbostäder. Det som är viktigt för seniorer lyfts fram och behandlas noggrant och genom olika exempel, rum för rum och med checklistor som stöd. Även hur gemensamma lokaler kan utformas och betydelsen av tillgång till goda utomhusmiljöer tas upp på ett ingående vis.

Boken innehåller också en genomgång av seniorboendet förr och nu och den belyser de behov, värderingar och livsstilar som 2000-talets seniorer representerar.

Trivsamt boende ger friskare seniorer

I framtiden kommer äldre, kanske i ännu högre utsträckning än idag, bo kvar i sina hem så länge det går, till exempel med hjälp av hemtjänst, spår Kerstin Kärnekull. Många av dem som står på tröskeln till att bli seniorer bor dock idag i bostäder där sådant som stora trädgårdar, trappsteg och trånga dörrar kommer göra det svårt att bo kvar där som äldre – bostäder som dessutom inte är anpassade för att personal från hemtjänsten ska kunna arbeta på ett smidigt sätt.

– Många vill inte tänka på att de kanske måste flytta när de blir äldre, så för att få människor att börja planera och ta ansvar för hur de ska bo som seniorer behöver kommunerna, i samarbete med fastighetsbolagen, börja presentera fler attraktiva boendelösningar. När lockande alternativ finns kommer fler att flytta medan de fortfarande själva kan välja det boende de vill ha, istället för att vänta tills de blir så sjuka att de blir tvingade att flytta, säger Kerstin Kärnekull och framhåller att om man får bo anpassat enligt sina egna önskemål är det större chans att man blir en friskare senior.

– Det har kommit mycket ny kunskap om sambandet mellan boende och hälsa som vi måste ta fasta på, och som jag hoppas kunna förmedla genom min bok. Det är kunskap som gör att man förstår hur viktigt det är att det finns boendeformer som kan tillfredsställa olika behov – även seniorers. Det har till exempel visat sig att de som bor i seniorboenden där de trivs kan bo hemma längre, säger hon.

Vill ha gemenskap

Gemensamhetsutrymmen är enligt Kerstin Kärnekull något som många seniorer efterfrågar men som det idag råder stor brist på.

– Hur gemenskap och gemensamt ansvar kan växa fram är en nyckelfråga, säger Kerstin Kärnekull.

Hon betonar dock än en gång vikten av att det finns ett stort spektrum av boendeformer för seniorer.

– Många tycker det är skönt med 55 + - boenden, men det behövs även andra lösningar. Till exempel seniorlägenheter insprängda i vanliga existerande områden. Det behövs också träffpunkter för äldre i stadsdelarna, i lokaler som inte nödvändigtvis ligger i direkt anslutning till seniorbostäder. Den stora utmaningen är att se till att befintliga bostäder också blir ”senioranpassade”.

I boken – som främst riktar sig till bostadsbyggare, arkitekter, fastighetsägare, och ansvariga inom kommunen – tar Kärnekull upp ett flertal exempel på lösningar som kan bidra till inspiration. Tanken är att Bygga för seniorer ska fungera som en handbok i planering samt vid ny- och ombyggande av seniorbostäder.

Om författaren

Kerstin Kärnekull är arkitekt, föreläsare och medlem i forskargruppen Bo i gemenskap. Tidigare har hon bland annat varit utvecklingschef på SABO och vd på BFAB. Hon har även författat skrifter, bland annat om kollektivhus och om kvinnor och samhällsplanering. Själv bor hon i kollektivboendet Färdknäppen på Södermalm i Stockholm, ett kollektivhus för personer ”i andra halvan av livet”. Läs mer på www.karnekull.se

Foto: Thord Sköldekrans.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

För mer information och  recensionsexemplar, vänligen kontakta pressansvarige Jörgen Hallström, jorgen.hallstrom@byggtjanst.se, tel: 070-644 69 03.

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.