Följ Svensk Byggtjänst

Ny utgåva: ”Bostadsbestämmelser 2014. En handbok om byggbestämmelser för bostäder och bostadsmiljö – nybyggnad och ombyggnad.”

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2014 14:00 CEST

Bostadsbestämmelser – en skrift som i koncentrerad och lättillgänglig form presenterar regler för bostadsutformning – finns nu i ny utgåva. Den inkluderar de ändringar i BBR 20 som gäller fullt ut från den 1 juli 2013 med en övergångsperiod till 1 juli 2014.

Bostäder ska fungera för dem som bor i dem, men även för dem som kommer på besök – kanske i rullstol – liksom för dem som har bostadsområdet som arbetsplats, till exempel fastighetsskötare, hemhjälp och sophämtare. Funktionskraven som finns i lagar, förordningar och föreskrifter är dock inte alltid lättolkade, och de är dessutom inte samlade på samma ställe – en del tillämpningsregler finns i byggreglerna medan en stor mängd upplysningar endast kan hämtas från handböcker och liknande. Myndigheternas föreskrifter innehåller inte heller några förslag till lösningar, samtidigt som nedskärningar av resurser för byggforskning, information och utbildning gör att mycket erfarenhet och kunskap om boende och boendefrågor inte förs vidare.

En handbok som Bostadsbestämmelser har därmed en viktig roll när det gäller att förhindra att kunskap går förlorad. Målet med denna publikation är att samla både statliga bestämmelser och rekommendationer från andra kunskapskällor om planering och byggande, samt att presentera det på ett någorlunda lättläst sätt. Texten är disponerad som en katalog där man med hjälp av innehållsförteckningen och sakregistret kan slå upp aktuell information om planering och byggande av bostäder, främst gällande nybyggda bostäder för permanent bruk.

Föregångaren till Bostadsbestämmelser är den publikation med samma namn som gavs ut av Statens planverk på 1970- och 1980-talen. De stora förändringar av byggbestämmelserna som sedan kontinuerligt skett från mitten av 1990-talet har fortlöpande motiverat en uppföljare. Efterfrågan på en bok med nödvändig kunskap om bostäder i koncentrerad och lättillgänglig form har dessutom varit stor. I sin nuvarande omfattning utkom Bostadsbestämmelser första gången 1997 och den har därefter med jämna mellanrum reviderats efter de ändringar som införts i bygglagstiftningen och Boverkets byggregler, BBR. 

2014 års utgåvaär uppdaterad efter de ändringar i BBR 20 som trädde i kraft den 1 juli 2013 (BFS 2013:14). Avsnitten om bullerskydd och energihushållning har väsentligen ändrats.

Författaren bakom handboken är arkitekt SAR/MSA Hans Örnhall, tidigare ansvarig för bostadsutformningsfrågor på Planverket och Boverket. Han arbetar nu som praktiserande arkitekt och som sakkunnig i frågor som berör byggnadsutformning och säkerhet i byggnader. Hans Örnhall har också varit projektledare för Svensk Byggtjänsts handboksserie Byggvägledning.


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.