Följ Svensk Byggtjänst

​Radon i befintliga byggnader – ny utgåva

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2020 13:00 CET

Den nya utgåvan av Radonboken – Befintliga byggnader är en uppdatering av den bok som gavs ut 2014. Europeiska unionens ministerråd har beslutat om nya säkerhetsnormer för skydd mot joniserande strålning (rådets direktiv 2013/59/Euratom). Dessa bestämmelser trädde i kraft 1 juli 2018, därför görs nu en uppdatering av Radonboken.

Radon utgör den största strålrisken i Sverige och vi utsätts alla för den, både i hemmet och på arbetsplatsen. Källorna till radon kan vara mark, byggnadsmaterial eller dricksvatten.

Radonboken – Befintliga byggnader är uppdaterad med anledning av EU:s nya strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom) som har implementerats i svensk lagstiftning.

Ändringen berör framförallt radon på arbetsplatser. Även delen om radonbidrag har uppdaterats. I boken beskrivs utförligt hur man väljer rätt åtgärder för att sänka radonhalterna i olika typer av byggnader. Den tar upp de olika radonkällorna och hur man mäter radon, hur en riskanalys görs, samt myndigheternas föreskrifter med mera. Boken används även som kursmaterial.

Boken vänder sig till dem som i sin yrkesutövning arbetar med radonfrågor. Men även till dem som av annan anledning vill få fördjupade kunskaper om radon i mark och byggnader.

Arbetet med revideringen av denna utgåva av Radonboken – Befintliga byggnader, har utförts på teknik och konsultföretaget Bjerking AB. Utgivningen sker i samarbete med AB Svensk Byggtjänst.FAKTA

Omslag: Anki Björklund
Grafisk form: Beate Pytz
Förlag: AB Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 228
Limbundet mjukband, fyrfärg, illustrerad

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.