Gå direkt till innehåll
På bilden från vänster: Lars Albinsson från Bygg 4.0, Saeid Esmaeilzadeh från Serendipity, Ulf Hansson, chef affärs- och verksamhetsutveckling på NCC, Jimmy Bengtsson, VD på Veidekke samt Stefan Danielsson, Affärsområdeschef Bygg, Peab.
På bilden från vänster: Lars Albinsson från Bygg 4.0, Saeid Esmaeilzadeh från Serendipity, Ulf Hansson, chef affärs- och verksamhetsutveckling på NCC, Jimmy Bengtsson, VD på Veidekke samt Stefan Danielsson, Affärsområdeschef Bygg, Peab.

Pressmeddelande -

Nordic ConTech Talk – finansbranschens råd till byggvärlden

Nordic ConTechs branschmöte om framtidens digitaliserade byggbransch bjöd på konkreta förslag kring hur branschen ska kunna bli mer produktiv – och finansvärldens erfarenheter blev en stor inspirationskälla.

Finanssektorns digitaliseringsomvandling, kallad FinTech, kom igång långt tidigare än byggbranschen. Det var därför stort intresse när flera ledande företrädare från finansvärlden generöst berättade om sina erfarenheter på Nordic ConTech Talk, bland annat kring vissa processer som deras bransch samarbetar kring. Bankgirots vd, Jeanette Jäger, menade att liknande processtänk skulle kunna ge klara vinster både för kunder och byggföretag:

– Det som bankerna gjorde för att bli mer produktiva, var att granska inom vilka tjänster som vi konkurrerar och vilka tjänster vi inte vinner på att konkurrera om. Fanns det några processer som enklare skulle kunna göras av ett enda bolag?

Lösningen blev Bankgirot, kanske Sveriges första FinTech-bolag, dit alla banker anslöt sig. Vilket i sin tur gjorde att även kunderna valde denna effektiviserande tjänst. Jeanette Jäger lyfte även andra lyckade samarbeten inom FinTech som exempelvis Swish och Bank-ID. Hon såg Nordic ConTech som en del av lösningen:

– För att få ett liknande resultat som FinTech så måste parterna i byggbranschen mötas. Små startups behöver partners och de stora företagen behöver alltid utveckling.

När kundens betalningsvilja sviktar

Branschens förändrade inställning till innovation märktes tydligt. Publiken instämde när moderatorn påstod att det för två år sedan inte hade varit möjligt att samla lika många deltagare som vid Nordic ConTech Talk, intresset hade helt enkelt inte varit tillräckligt stort. Nu, i november 2018, var det så pass hårt tryck att alla inte kunde få en plats. Det ökande intresset sågs som ett utslag av den sviktande konjunkturen. Det har inte funnits några riktiga incitament att driva fram förändring när byggbranschen haft en så privilegierad situation:

– Trendskiftet har kommit först nu när betalningsviljan hos kunderna minskar. Den som inte klarar att öka sin produktivitet kommer inte klara sig. Det är inte sannolikt att kundernas betalningsvilja ökar eftersom räntan inte kan bli lägre, ansåg Jimmy Bengtsson, vd för Veidekke.

Lars Albinsson från Bygg 4.0, och moderator för kvällen jämförde med andra branscher:

– Ingen ringde till Apple och sade till dem att ni måste göra en Iphone, byggbranschen måste själva skapa innovationerna.

Så kan produktiviteten ökas

Representanterna från FinTech såg också att byggbranschen måste komma mycket närmare kunden i sitt erbjudande. Panelen med ledande företrädare från byggbranschen var självkritiska när de resonerade kring det faktum att inga andra branscher har maskiner som står stilla större delen av dygnet.

– Produktivitetsökningsluckan innebär att det finns massor av potential som någon kommer fylla. Frågan är bara vem som fyller den luckan. Nu finns det ju andra verktyg digitaliserade, vilka av er vill vara med? Det är underbart att det finns en bransch med så många möjligheter, utbrast Serendipitys styrelseledamot Saeid Esmaeilzadeh och skakade om den etablerade branschen när han öppnade för att andra aktörer skulle kunna ta över.

Tuva Palm, tidigare Nordnet och Klarna höll med och gav påminnelsen:

– Bara för att du äger kunden idag så är det inte säkert att du gör det imorgon.

Trehundra ledande branschrepresentanter möttes för att diskutera framtidens digitaliserade byggbransch på Nordic ConTech Talk den 13 november 2018. Nordic ConTech Talk arrangerades av Svensk Byggtjänst i samarbete med Bygg 4.0, Industrifakta, Nordbygg och SiS. Under mötet nöjde man sig inte med att konstatera att förändring måste ske, här fokuserades samtalen på att finna gemensamma effektiviseringslösningar.

Ämnen


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Kontakter

Helene Svensson

Helene Svensson

Webbredaktör, Svensk Byggtjänst 070 629 08 53

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige