Nya BBR 29 – gäller från 1 september 2020

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2020 08:15 CEST

​Den nya, konsoliderade versionen, av Boverkets Byggregler BBR 29 är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattningen BFS 2011:6, till den senaste ändringsförfattningen BFS 2020:4, BBR 29, som trädde i kraft den 1 september 2020.

Nordic ConTech Talks: ”Nya affärsmodeller krävs för att driva kreativitet och innovation i byggsektorn”

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2020 10:25 CEST

Produktiviteten i samhällsbyggnadsbranschen ligger kvar på samma nivå som för 20 år sedan och beställare och utförare fortsätter skylla ineffektiviteten på varandra. Hur kan vi ta oss ur detta dödläge och istället gynna innovation och ny teknik? I Nordic Contech Talks tredje webbinarie får vi svar från företrädare från såväl den offentliga som privata sektorn.

Nya energihushållningsregler för oss närmare hållbarhetsmålen

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2020 09:00 CEST

Energikapitlet är höstens stora nyhet i Boverkets byggregler (BBR), förändringarna är de sista i införandet av EU:s energiprestandadirektiv. I senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret möts tre branschföreträdare med djup insyn i energifrågan för att diskutera förändringarnas faktiska konsekvenser och vad som egentligen krävs för att komma närmare högt uppsatta nationella mål.

Byggsektorns gällande författningar – ny sammanställning för 2020/2021

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2020 08:15 CEST

Författningshandbok för byggsektorn utkommer varje år och redovisar ett brett urval av de författningstexter som berör samhällsplanering, byggande och förvaltning. Lagar, förordningar och föreskrifter återges med några få undantag i sin helhet.

Vd-skifte på Svensk Byggtjänst

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2020 11:04 CEST

Urban Månsson kommer på eget initiativ att avsluta sin anställning som vd på Svensk Byggtjänst. Arbetet att hitta en ersättare har redan börjat och styrelsen hoppas kunna presentera en ersättare före årsskiftet.

Nordic ConTech Talks: Hur kan byggbranschens beställare öka innovationskraften?

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2020 11:30 CEST

Hur ska byggbranschen lyckas övervinna låg produktivitet och stor klimatpåverkan? I Nordic ConTech:s tredje webbinarie om samhällsbyggnadssektorns utmaningar lyfts goda exempel och konkreta lösningar på hur ny teknik och innovation kan råda bot på detta.

Byggbranschens giganter spår en ljus framtid

Pressmeddelanden   •   Sep 02, 2020 09:00 CEST

​I senaste Snåret ställer vi oss frågan hur allvarligt Coronakrisen kommer påverka bygg- och fastighetsbranschen. Några av sektorns riktigt erfarna koncernbyggare, med över ett halvt sekels erfarenhet, delar också med sig kring varför en del företag klarar sig bättre än andra och hur de själva lyckats gå stärkta genom kriser.

Nordic ConTech Talks: ”Digitaliseringen är inte en teknikfråga – det är en kulturfråga”

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2020 11:04 CEST

Hur påverkar den digitala utvecklingen yrkesrollerna i byggbranschen och hur väl rustade är man inför de nya kompetensbehoven? Nordic Contech Talks andra webbinarie bjöd på insikter och lärdomar från några av branschens företrädare om vad som krävs av morgondagens samhällsbyggare.

Entreprenadens förutsättningar och regler – ny bok om entreprenadrättens grunder

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2020 15:00 CEST

​Den nya boken Introduktion till entreprenadrätt beskriver den entreprenadrättsliga resan från förfrågningsunderlag och avtal till utförande, ändrade förutsättningar, besiktning och, i värsta fall, en rättslig process på grund av en tvist.

Nordic ConTech Talks: Hur påverkas yrkesrollerna i branschen av den digitala utvecklingen?

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2020 13:36 CEST

Den 27 augusti är det dags för det andra webinariet i Nordic ConTech:s serie om hur samhällsbyggnadssektorn kan ställa om för att framtidssäkra branschen under den pågående Coronapandemin.

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presskontakt
  • kapvriavn@nshanhllebstuurottmpscr.jrseiy
  • +46 703 28 65 80

Om Svensk Byggtjänst

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Adress

  • Svensk Byggtjänst
  • Besöksadress: Odengatan 65
  • 113 87 STOCKHOLM
  • Sverige
  • Vår hemsida