Följ Svensk Byggtjänst

Taggar

miljonprogrammet

ama

bygglitteratur

snåret

Senaste nytt

Nya BBR 29 – gäller från 1 september 2020

Nya BBR 29 – gäller från 1 september 2020

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2020 08:15 CEST

​Den nya, konsoliderade versionen, av Boverkets Byggregler BBR 29 är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattningen BFS 2011:6, till den senaste ändringsförfattningen BFS 2020:4, BBR 29, som trädde i kraft den 1 september 2020.

Nordic ConTech Talks: ”Nya affärsmodeller krävs för att driva kreativitet och innovation i byggsektorn”

Nordic ConTech Talks: ”Nya affärsmodeller krävs för att driva kreativitet och innovation i byggsektorn”

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2020 10:25 CEST

Produktiviteten i samhällsbyggnadsbranschen ligger kvar på samma nivå som för 20 år sedan och beställare och utförare fortsätter skylla ineffektiviteten på varandra. Hur kan vi ta oss ur detta dödläge och istället gynna innovation och ny teknik? I Nordic Contech Talks tredje webbinarie får vi svar från företrädare från såväl den offentliga som privata sektorn.

Nya energihushållningsregler för oss närmare hållbarhetsmålen

Nya energihushållningsregler för oss närmare hållbarhetsmålen

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2020 09:00 CEST

Energikapitlet är höstens stora nyhet i Boverkets byggregler (BBR), förändringarna är de sista i införandet av EU:s energiprestandadirektiv. I senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret möts tre branschföreträdare med djup insyn i energifrågan för att diskutera förändringarnas faktiska konsekvenser och vad som egentligen krävs för att komma närmare högt uppsatta nationella mål.

Byggsektorns gällande författningar – ny sammanställning för 2020/2021

Byggsektorns gällande författningar – ny sammanställning för 2020/2021

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2020 08:15 CEST

Författningshandbok för byggsektorn utkommer varje år och redovisar ett brett urval av de författningstexter som berör samhällsplanering, byggande och förvaltning. Lagar, förordningar och föreskrifter återges med några få undantag i sin helhet.

Vd-skifte på Svensk Byggtjänst

Vd-skifte på Svensk Byggtjänst

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2020 11:04 CEST

Urban Månsson kommer på eget initiativ att avsluta sin anställning som vd på Svensk Byggtjänst. Arbetet att hitta en ersättare har redan börjat och styrelsen hoppas kunna presentera en ersättare före årsskiftet.

Nordic ConTech Talks: Hur kan byggbranschens beställare öka innovationskraften?

Nordic ConTech Talks: Hur kan byggbranschens beställare öka innovationskraften?

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2020 11:30 CEST

Hur ska byggbranschen lyckas övervinna låg produktivitet och stor klimatpåverkan? I Nordic ConTech:s tredje webbinarie om samhällsbyggnadssektorns utmaningar lyfts goda exempel och konkreta lösningar på hur ny teknik och innovation kan råda bot på detta.

Byggbranschens giganter spår en ljus framtid

Byggbranschens giganter spår en ljus framtid

Pressmeddelanden   •   Sep 02, 2020 09:00 CEST

​I senaste Snåret ställer vi oss frågan hur allvarligt Coronakrisen kommer påverka bygg- och fastighetsbranschen. Några av sektorns riktigt erfarna koncernbyggare, med över ett halvt sekels erfarenhet, delar också med sig kring varför en del företag klarar sig bättre än andra och hur de själva lyckats gå stärkta genom kriser.

Nordic ConTech Talks: ”Digitaliseringen är inte en teknikfråga – det är en kulturfråga”

Nordic ConTech Talks: ”Digitaliseringen är inte en teknikfråga – det är en kulturfråga”

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2020 11:04 CEST

Hur påverkar den digitala utvecklingen yrkesrollerna i byggbranschen och hur väl rustade är man inför de nya kompetensbehoven? Nordic Contech Talks andra webbinarie bjöd på insikter och lärdomar från några av branschens företrädare om vad som krävs av morgondagens samhällsbyggare.

Entreprenadens förutsättningar och regler – ny bok om entreprenadrättens grunder

Entreprenadens förutsättningar och regler – ny bok om entreprenadrättens grunder

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2020 15:00 CEST

​Den nya boken Introduktion till entreprenadrätt beskriver den entreprenadrättsliga resan från förfrågningsunderlag och avtal till utförande, ändrade förutsättningar, besiktning och, i värsta fall, en rättslig process på grund av en tvist.

Nordic ConTech Talks: Hur påverkas yrkesrollerna i branschen av den digitala utvecklingen?

Nordic ConTech Talks: Hur påverkas yrkesrollerna i branschen av den digitala utvecklingen?

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2020 13:36 CEST

Den 27 augusti är det dags för det andra webinariet i Nordic ConTech:s serie om hur samhällsbyggnadssektorn kan ställa om för att framtidssäkra branschen under den pågående Coronapandemin.

Ny handbok om ventilationskontroll

Ny handbok om ventilationskontroll

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2020 15:00 CEST

​Ventilation förr och nu är en handbok och regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem. Boverkets byggregler (BBR) har reviderats ett antal gånger sedan den förra utgåvan av boken utkom 2007. Denna femte utgåva har kompletterats med utdrag ur BBR.

Anpassa eller försvinna – så blir framtidens yrkesroller i byggsektorn

Anpassa eller försvinna – så blir framtidens yrkesroller i byggsektorn

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2020 09:00 CEST

Flera yrkesroller måste vara beredda på förändring när byggandet blir allt mer digitaliserat och industrialiserat. I senaste Snåret diskuteras var behovet av omställning är som störst. Snåret är en podcast från Svensk Byggtjänst med fokus på den snåriga byggprocessen.

Ny bok om att ta tillvara solvärme – solen som förnybar energikälla

Ny bok om att ta tillvara solvärme – solen som förnybar energikälla

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2020 08:45 CEST

​Solvärme är ett samlingsnamn för den teknik som omvandlar solens strålningsenergi till värme. Det avser i dagligt tal hela solvärmesystemet som tar hand om och lagrar värmeenergi. Författaren beskriver i boken Solvärmeteknik vad solvärme är och presenterar de vanligaste typerna av solfångare.

Nordic ConTech Talks: ”Krisen är en fantastisk drivkraft”

Nordic ConTech Talks: ”Krisen är en fantastisk drivkraft”

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2020 10:44 CEST

Coronakrisens möjligheter att driva samhällsbyggnadssektorn mot en snabbare digitalisering, var huvudtemat på Nordic ConTech Talks första webinarie, som anordnades av Svensk Byggtjänst och Smart Built Environment tillsammans med Infra Sweden 2030, Byggföretagen och Installatörsföretagen.

BYGG IKAPP - handbok för att göra miljön tillgänglig för alla

BYGG IKAPP - handbok för att göra miljön tillgänglig för alla

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2020 08:45 CEST

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är inget särintresse. Ett hållbart samhälle förutsätter att alla så långt möjligt kan delta i samhällslivet. Boken BYGG IKAPP redogör för regler och ger lösningar så att kraven kan uppfyllas.

Webbinarie med författarna till Partnering – när, hur och varför? –  ”Partneringprojekt ger färre sjukskrivningar”

Webbinarie med författarna till Partnering – när, hur och varför? – ”Partneringprojekt ger färre sjukskrivningar”

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2020 09:56 CEST

Vad är det första man ska tänka på innan man börjar använda sig av partnering? Och vad menade egentligen Malin Österberg med att bowling kan vara viktigt i samverkansformen? Detta var några av de frågor som diskuterades på gårdagens webbinarie om partnering, arrangerat av Svensk Byggtjänst.

Nyfiken på partnering?

Nyfiken på partnering?

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2020 11:16 CEST

Vill du veta mer om samverkansformen partnering? När är den lämplig och vilka är ersättningsreglerna? Det och mycket mer får du ta del av på Svensk Byggtjänsts kostnadsfria webbinarium med redaktör Viktor Ginner i ledning.

Ny handbok om tillämpningen av Plan- och bygglagen – PBL

Ny handbok om tillämpningen av Plan- och bygglagen – PBL

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2020 08:45 CEST

PBL är en komplex lag som genomgått ett flertal, mer eller mindre genomgripande, ändringar sedan införandet 1987. Vid tillämpningen ska många olika intressen vägas mot varandra vilket gör det många gånger svårt att förstå vad som gäller och på vilka grunder besluten ska fattas.

Nordic ConTech Talks: Hur kan Coronakrisen främja innovation i samhällsbyggnadssektorn?

Nordic ConTech Talks: Hur kan Coronakrisen främja innovation i samhällsbyggnadssektorn?

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2020 10:00 CEST

Coronaviruset har vänt upp och ner på tillvaron och samhällsbyggnadssektorn behöver nu ställa om för att framtidssäkra branschen. Branschinitiativet Nordic ConTech lanserar därför en serie webbinarier där vi ställer frågan: ”Hur kan vi på bästa sätt bygga bra samhällen i en förändrad värld”?

Ny bok om entreprenadformen Partnering

Ny bok om entreprenadformen Partnering

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2020 11:00 CEST

Bygg- och anläggningsprojekt rör stora investeringar och präglas av tids- och kostnadspress, inte sällan med kvalitetsproblem som följd i det färdiga byggobjektet. De senaste tjugo åren har intresset för alternativa modeller för att driva byggprojekt ökat markant i Sverige. En sådan modell är entreprenad med utökad samverkan eller ”partnering”.