Gå direkt till innehåll
Hög förändringstakt med god lönsamhet i Svensk Byggtjänst trots byggkris

Pressmeddelande -

Hög förändringstakt med god lönsamhet i Svensk Byggtjänst trots byggkris

Trots ett utmanande affärsklimat blev Svensk Byggtjänsts försäljning 2023 stabil. Intäkterna blev 225,9 miljoner kr och resultat efter skatt 15,5 miljoner kr. Bolaget tog under året stora steg när det gäller att utveckla verksamheten till att stödja samhällsbyggnadssektorn i mer hållbart byggande.

– Allt sedan bolagsstämman 2022 klubbade igenom företagets nya ägardirektiv har förändringens vindar blåst och vi har kort sagt byggt om hela företaget, säger Kajsa Hessel, vd Svensk Byggtjänst.

Det nya direktivet riktar företagets fokus mot att med kunskap stödja ett hållbart samhällsbyggande. Företagets organisation, portfölj av produkter och tjänster samt styrningen av affärsverksamheten har under 2023 utvecklats och anpassats till det nya ägardirektivet.

Exempel på förändringar som företaget gjort i linje med ägardirektivet är att man har:

 • Startat utbildningsverksamhet och lanserat en första gratis e-utbildning i etik.
 • Hållbarhetsanpassat produkter och tjänster exempelvis:
  • Kompletterat AMA:s utvecklingsprocess med hållbarhetskompetens hos externa experter och utredare.
  • Kompletterat Byggkatalogens 20 000 produkter med miljöbedömningar.
 • Byggt om sälj- och marknadsavdelningen för att kunna leverera mer till fler och öka kundnöjdheten.

– Att arbeta ännu snabbare med sektorns klimatpåverkan är mycket prioriterat och det finns inte tid för att prioritera ned det på grund av lågkonjunkturen, säger Cecilia Granath, ordförande i Svensk Byggtjänst. Tillgång till rätt kunskap förmedlad på ett bra sätt är avgörande. Det gör Svensk Byggtjänst till ett kunskapsnav som är viktigare än någonsin.

  Marknadsläget var för företagets kunder mycket ansträngt under 2023 men tack vare abonnemangstjänster slår ekonomiska effekter av byggkrisen inte igenom direkt och Svensk Byggtjänsts resultat är därför relativt opåverkat av konjunkturen.

  Årets intäkter blev 225,9 miljoner kronor och resultat efter skatt 15,5 miljoner kronor. Jämfört med föregående år är båda siffrorna lägre, vilket främst beror på att 2022 innehöll en större lansering.

  Svensk Byggtjänst vilar på en ekonomiskt stabil grund med god lönsamhet. Företagets affärsmodell är långsiktig och cirkulär. Det innebär att allt överskott i företagets verksamhet återinvesteras i ny utveckling för sektorns bästa.

  Företaget ägs av samhällsbyggnadssektorn; huvudsakligen av sektorns bransch- och medlemsorganisationer i form av 29 A-aktieägare. Det ger ut referensverket AMA och tillhandahåller andra tjänster och information samt ger ut och säljer marknadens bredaste utbud av byggrelaterad litteratur.

  Relaterade länkar

  Ämnen


  Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

  www.byggtjanst.se

  Kontakter

  Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

  Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

  Svensk Byggtjänst

  Besöksadress: Odengatan 65
  113 87 STOCKHOLM
  Sverige