Gå direkt till innehåll
Över 100 branschaktörer har bidragit till kartläggningen.
Över 100 branschaktörer har bidragit till kartläggningen.

Pressmeddelande -

Svensk Byggtjänsts kartläggning: Så tryggas övergången till Möjligheternas byggregler

Med mindre än ett år kvar till införandet av Boverkets nya regelmodell, Möjligheternas byggregler, har Svensk Byggtjänst kartlagt vilka utmaningar och behov av nya roller sektorn har kopplat till ikraftträdandet. Utifrån kartläggningen, som utgår från dialog med över 100 branschaktörer, publicerar kunskapsföretaget nu en rapport med rekommendationer som kan trygga övergången till det nya regelverket.

Byggsektorns nya regelmodell, Möjligheternas byggregler, som träder i kraft den 1 januari 2025, är ett resultat av ett regeringsuppdrag från 2018. Syftet med att göra om sektorns bygg- och konstruktionsregler är att främja innovation och på sikt stimulera samhällsbyggandet.

För att förstå vilka utmaningar som finns, samt vilka behov av nya roller sektorn har i och med övergången till den nya regelmodellen har Svensk Byggtjänst gjort en heltäckande kartläggning som nu sammanställs i en rapport. Kartläggningen är baserad på dialoger och djupintervjuer med ett 100-tal aktörer från hela sektorn – både utförar- och beställarsidan samt representanter från privat och offentlig sektor, kommuner, försäkringsbolag och branschorganisationer.

– Det nya regelsystemet är en av de största förändringar som sektorn ställts inför på många år. Det är därför viktigt att sektorns samlade röst blir hörd, och här har vi som neutral branschaktör ett viktigt uppdrag att samla och förmedla sektorns gemensamma syn. Rekommendationerna i vår kartläggning kommer att förbättra förutsättningarna för att arbeta enligt det nya regelverket, säger Kajsa Hessel, vd Svensk Byggtjänst.

I rapporten lyfts flera rekommendationer som ska underlätta och trygga övergången. Bland dem lyfts behovet av att klargöra roller och ansvar samt ge vägledning för tolkning, verifiering och tillämpning av de nya reglerna, bland annat till kommuner.

Dessutom föreslås en utredning för att eventuellt inrätta en nationell prövningsnämnd och en branschöverskridande plattform för informationsutbyte och samordning. Slutligen rekommenderas, utifrån kartläggningen, att införandet av byggreglerna skjuts upp eller att övergångsperioden förlängs.

– Vår undersökning är omfattande och beskriver de förutsättningar som behöver vara på plats för att övergången till de nya byggreglerna ska fungera väl. Den visar att sektorn har tvivel och stor oro kring implementeringen av det nya systemet. Rekommendationerna som framkommit är därför viktiga, säger Christian Sterner, affärsområdeschef påSvensk Byggtjänst och ansvarig för kartläggningen.

Läs rapporten här.

Ämnen

Kategorier


Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

www.byggtjanst.se

Kontakter

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst

Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige