Gå direkt till innehåll
Stockholms vatten – en blandning av sött och salt

Nyhet -

Stockholms vatten – en blandning av sött och salt

Stockholm är en stad vid vatten – en stad som erbjuder sina invånare möjlighet att bo nära vattenlinjen och njuta av naturen på ett unikt sätt. Den nya boken Stockholms vattenrum beskriver hoten mot Stockholms vatten.

Vatten – som historiskt varit en förutsättning för livet i Stockholm – är på väg att bli ett hot i framtiden. Med de ökande temperaturerna, som fort­gått alltsedan industrialiseringen började, kommer vattennivåerna i Salt­sjön att stiga. Inte så länge till kommer landhöjningen att hålla emot. Detta i kombination med omväxlande perioder av torka och skyfall kommer att påverka infrastrukturen i Stockholms kärna och ställa stora krav på samhällsplaneringen att verka proaktivt utifrån försiktighetsprincipen.

I november 2019 ordnade Samfundet S:t Erik tillsammans med Naturskyddsföreningen i Stockholms län och Stockholms Naturskyddsfören­ing ett seminarium om klimatförändringarna. Vid seminariet framhöll professor Staffan Laestadius vid KTH att vi måste planera för havsnivå-höjningar om 2,5–3 meter till år 2100. Mot bakgrund av den oroväckande snabba temperaturökning som sker över jordklotet, med stigande havsnivåer, stormar och översvämningar, är det mer angeläget än någonsin att belysa vattnets viktiga roll i våra liv och vårt samhälle.

Genom tolv kunniga skribenter får vi ta del av både historien och den senaste forskningen. Livet ovanpå och under vattnet speglas i artiklar om klimatförändringarnas påverkan, utsläpp och vattenkvalitet, badhygien och marin ekologi, vattnet som transportväg, broarnas roll samt stränders och kajers betydelse för ett levande stadsliv.

FAKTA
Titel: Stockholms vattenrum – stadsmiljö, klimat och framtid
Samfundet S:t Eriks årsbok 2020

Förlag: AB Svensk Byggtjänst/Samfundet S:t Erik
Antal sidor: 240
Hårdband, illustrationer i fyrfärgstryck

Ämnen

Presskontakt

Helen Strandgren

Helen Strandgren

Förlagschef 08-457 10 00

Relaterat material

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige