Följ Svensk Byggtjänst

2012 års utgåva av Bygg ikapp är här

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2012 09:10 CEST

Lika mycket som alla har olika funktionsförmåga, har alla rätt att delta i samhällslivet på lika villkor. Det slås bland annat fast i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige ställt sig bakom. I vår befintliga miljö måste därför en rad hinder undanröjas. Handboken Bygg ikapp berättar hur.  

Ett hållbart samhälle förutsätter att alla kan delta i samhällslivet. För att uppnå ett hållbart samhälle måste därför ny- och ombyggnad göras så att miljön fungerar för alla. Tillgänglighet är heller inte något särintresse. De flesta av oss kommer någon gång att vara beroende av en tillgänglig miljö, då nedsatt funktionsförmåga bland annat är en del i det normala åldrandet.  

För att kunna åstadkomma en fungerande miljö för alla – undanröja gamla hinder och undvika nya – krävs förståelse för människors olikheter samt insikt om vad funktionsnedsättning innebär. Handboken Bygg ikapp – som nu finns i ny uppdaterad utgåva – informerar om gällande regler samt förmedlar den kunskap som behövs för att göra miljön tillgänglig. Den är ett bra komplement till Boverkets regler för byggande, BBR, och innehåller en mängd exempel på lösningar som uppfyller kraven.

Nya regler
Boken, som sedan många år används som referensverk inom tillgänglighetsområdet, är användbar för arkitekter, entreprenörer, planerare och projektörer. Första utgåvan kom 1984, då under namnet Bygg ikapp handikapp, och initiativtagare var bland annat dåvarande Handikappinstitutet. Handikappinstitutet har sedan dess bytt namn till Hjälpmedelsinstitutet och boken heter idag endast Bygg ikapp.

2012 års utgåva är den femte i ordningen, och den aktuella revideringen innebär framför allt anpassning till den nya Plan- och bygglagen som trädde i kraft 2011 samt till de ändringar i Boverkets byggregler som trädde i kraft 1 januari 2012.  Även anpassning till ändringar i andra regelverk och standarder har gjorts. Dessutom har nya erfarenheter och kunskaper, liksom kompletterande förtydliganden och förklaringar, skrivits in.

Författaren
Författare till Bygg ikapp är arkitekt SAR/MSA Elisabet Svensson med lång erfarenhet av tillgänglighetsfrågor från bland annat Hjälpmedelsinstitutet, Handikappombudsmannen och Handisam – myndigheten för handikappolitisk samordning.

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.