Gå direkt till innehåll
2022 års utgåva av BK - ny uppdaterad version

Pressmeddelande -

2022 års utgåva av BK - ny uppdaterad version

Byggmästarnas Kostnadskalkylator, BK, finns nu i en bearbetad och uppdaterad utgåva för 2022. Byggmästarnas Kostnadskalkylator uppdateras vid varje årsskifte och nu finns den senaste versionen att tillgå.

Byggmästarnas Kostnadskalkylator är ett hjälpmedel för dem i byggnads- eller förvaltningsbranschen som behöver information om kostnadsdata på ett snabbt och överskådligt sätt. BK 2022 innehåller priser på material och arbetsutförande. Dessutom finns kalkyler som visar kostnadsberäkningar för bland annat större hyreshus, villor och ombyggnadsprojekt. Vidare finns exempel på bland annat indexreglering, materialprislistor och indextablåer.

Denna version är strukturerad efter BSAB 96 – dvs samma system som används i bland annat AMA Hus 21. Genom denna strukturering överensstämmer ordningsföljden i BK 2022 med byggbeskrivningen. Uppläggningen av kalkylverket och hur det ska användas framgår i avsnittet ”Inledning”.

I årets utgåva har en grundlig genomgång gjorts och byggmaterial samt fabrikat som inte förekommer i dagens byggande har rensats bort. Det har även tillkommit en del byggmaterial som saknats i tidigare utgåvor. Kostnader har förändrats såväl nedåt som uppåt för olika varor och arbeten. Det är därför inte lämpligt att använda priserna i 2021 års utgåva av Byggmästarnas Kostnadskalkylator med ett generellt påslag.

Bearbetningen och uppdateringen av BK 2022 har utförts av BK Beräkningskonsulter AB i samarbete med Elecosoft Consultec (tidigare Consultec ByggProgram AB) som bland annat utvecklar kalkylprogram för byggsektorn.

Fakta:

Förlag: Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 344
Format: 122 x 180 mm
Limbundet mjukband, svartvit

Här kan du köpa boken!

Ämnen


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Presskontakt

Helen Strandgren

Helen Strandgren

Förlagschef 08-457 10 00

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige