Gå direkt till innehåll
Ägarna ger Svensk Byggtjänst ett mer offensivt uppdrag

Pressmeddelande -

Ägarna ger Svensk Byggtjänst ett mer offensivt uppdrag

På Svensk Byggtjänsts bolagsstämma i onsdags fastställde ägarna ett nytt direktiv som ger företaget ett tydligare och mer offensivt uppdrag. Det handlar om att stödja samhälls­byggnadssektorns resa mot ett mer hållbart byggande och en ökande digitalisering.

Genom omvärldsanalys och dialog med sektorn ska företaget leverera största möjliga nytta till hela sektorn, från den största till den minsta aktören.

– Det nya ägardirektivet ger ett tydligt ramverk för hur Svensk Byggtjänst ska stödja kunderna i det viktiga arbetet att ställa om till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart byggande, säger Ingela Lindh, styrelseordförande i Svensk Byggtjänst.

Svensk Byggtjänst ägs av samhällsbyggnadssektorns aktörer. Precis som för snart 90 år sen när sektorn gick samman och bildade Svensk Byggtjänst, står sektorn återigen mitt i ett stort kunskapssprång kopplat till digitalisering och hållbarhet. Då liksom nu ska företaget vara sektorns kunskapsnav i byggrelaterade frågor.

– Vi ska fortsätta vara den som samlar in och sprider strukturerad och validerad kunskap till hela sektorn på olika sätt, bland annat genom referensverket AMA. Men vi ska nå fler med alla våra produkter och tjänster, även de minsta företagen och även andra yrkesroller än i dag, säger Kajsa Hessel, vd på Svensk Byggtjänst.

Ägardirektivet tydliggör att Svensk Byggtjänsts affärsmodell är långsiktig och cirkulär med en marknadsmässig och värdebaserad prissättning. Företaget ägs av och agerar på uppdrag av samhällsbyggnadssektorn, på ett neutralt sätt i förhållande till sektorns olika delar.

Ur det nya ägardirektivet:

VISION: Ett hållbart samhällsbyggande idag och för kommande generationer.

AFFÄRSIDÉ: Att för och tillsammans med samhällsbyggnadssektorn erbjuda kunskap för ett hållbart byggande.

MARKNAD: Svensk Byggtjänst är till för samhällsbyggnadssektorn i Sverige, från den minsta till den största aktören och alla där emellan.


För mer information kontakta:

Kajsa Hessel, vd, Svensk Byggtjänst
kajsa.hessel@byggtjanst.se

Ämnen


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige