Gå direkt till innehåll
”Äldres boende i Tyskland, England, Nederländerna och Danmark”  – ny bok med innovativa lösningar

Pressmeddelande -

”Äldres boende i Tyskland, England, Nederländerna och Danmark” – ny bok med innovativa lösningar

Antalet äldre personer ökar kraftigt i Sverige liksom i hela Europa. Frågan om hur äldre kan bo och leva engagerar på alla nivåer, från regering, departement, kommuner och vårdsektor till bostadsföretag och entreprenörer. En livlig diskussion pågår och många initiativ kommer också från de äldre själva. Boken Äldres boende i Tyskland, England, Nederländerna och Danmark ger innovativa idéer och inspiration.


I Sverige har regeringssatsningen Bo bra på äldre dar blivit en start för mer än sextio olika projekt runt om i landet. Ett av projekten har mynnat ut i den nya boken Äldres boende i Tyskland, England, Nederländerna och Danmark. I boken beskrivs äldres boende och villkor i de fyra länderna via demografi och bostadspolitik, regeringsinitiativ och forskning, exempel på utvecklingsprojekt och nya arbetsmetoder. Boendeformer, kopplingen mellan boende, vård och omsorg, framåtsyftande utvecklingsprojekt finns tydligt beskrivet för respektive land och tonvikten ligger på exempel som kan ge idéer och inspiration för oss i Sverige.

Ett genomgående drag i de fyra länder är att de flesta äldre vill bo i den egna bostaden så länge det går. Några väljer att flytta till mer tillgängliga bostäder tidigt medan andra tvingas att flytta när bostaden inte längre fungerar. Men det finns många övergångsformer mellan att bo kvar och att flytta till ett helt nytt boende. Beskrivningarna från Tyskland, England, Nederländerna och Danmark visar på olika innovativa lösningar med de äldre i centrum, som samarbetspartners och aktörer. En ny och tydlig tendens är att äldre tillsammans vill ta ansvar för sin framtid. En viktig underliggande fråga handlar om behovet av samordning mellan sociala insatser och fysisk planering.

Boken vänder sig till alla som kommer i kontakt med äldres boende; kommuner och myndigheter, bostadsföretag och vårdgivare, arkitekter och byggare, opinionsbildare och påtryckargrupper och inte minst seniorer intresserade av idéer och exempel på goda boendemiljöer.

Författare är Bengt Ahlqvist, Ingela Blomberg, Pepijn van der Hulle, Pieter van der Hulle, Kerstin Kärnekull och Nathan Large.

Ämnen

Kategorier


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Presskontakt

Monica Berling

Monica Berling

Presskontakt Presskontakt +46 76 044 68 94

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige