Gå direkt till innehåll
AMA AF 12 – ny utgåva av administrativa föreskrifter

Pressmeddelande -

AMA AF 12 – ny utgåva av administrativa föreskrifter

Efter en omfattande genomlysning av innehållet i AMA AF 07 lanserar nu Svensk Byggtjänst AMA AF 12, den nya generationen av administrativa föreskrifter. AF är det område av AMA som påverkar störst andel aktörer i den svenska byggbranschen, och är ett av de viktigaste styrmedlen i byggprocessen.

Nyheter i den nya utgåvan är kompletterade upphandlingsföreskrifter i AFB, nyheter och anpassning av kodstrukturen i AFC och AFD, samt en helt ny byggprocessanpassad kodstruktur för Allmänna hjälpmedel och arbeten. 

AMA AF 12 består av följande kapitel:

  • AFA Allmän orientering
  • AFB Upphandlingsföreskrifter
  • AFC Entreprenadföreskrifter vid utförandeentreprenad
  • AFD Entreprenadföreskrifter vid totalentreprenad
  • AFG Allmänna arbeten och hjälpmedel

Orsaker till ny utgåva

AMA AF 12 är inte föranledd av några ändringar i AB eller ABT, men det fanns ett behov av att revidera AMA AF 07 bland annat på grund av att reglerna för offentlig upphandling har ändrats. Nya krav har också tillkommit om bland annat byggarbetsmiljösamordning, kontrollansvariga, kontroll och miljöcertifiering med mera. Avsnitten om Allmänna hjälpmedel AFH, och Allmänna arbeten AFJ, behövde uppdateras, då dessa i stort varit oförändrade under ganska lång tid. Dessa två avsnitt har slagits samman till det helt nya AFG för att bättre följa entreprenadgenomförandet och samordning av vissa frågor. I övriga AMA har begreppet provning ersatts med kontroll, vilket ger anledning till viss omskrivning också i AMA AF.

Plan- och Bygglagen har reviderats vilket har medfört vissa ändrade begrepp. Ändrade krav på personalförteckningar och legitimationsplikt har även medfört ändringar i AMA AF via AMA-nytt.

Allmän översyn

Alla koder och rubriker med tillhörande text har granskats, och en hel del omflyttningar har gjorts för att få en bättre överensstämmelse med rubrikordningen i AB 04 och ABT 06. Vissa koder och rubriker i AMA AF har därför utgått, men kompletteringar har istället gjorts så att alla täckbestämmelser finns med.

Ett flertal avsnitt har flyttats om för bättre samordning av frågor där uppgifter ska lämnas om exempelvis ansvariga personer hos beställare och entreprenör.

Tung förankring i branschen

AMA AF 12 har tagits fram i samverkan med flertalet tunga aktörer och hela branschen har getts möjlighet att påverka innehållet via Svensk Byggtjänsts remissprocess. I kommande AMA-nytt, nr 2/2012, kan man läsa mer om innehållet och förändringarna i AF 12.

Ämnen

Taggar


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Relaterat material

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige