Gå direkt till innehåll
AMA EL 22 är klar – finns nu som tryckta böcker

Pressmeddelande -

AMA EL 22 är klar – finns nu som tryckta böcker

Den nya utgåvan av referensverket AMA EL med tillhörande RA och MER är nu färdig. Utgåvorna är revideringar av AMA, RA och MER EL 19 som uppdaterats mot aktuella utgåvor av standard och litteratur samt branschens behov och kollektiva kunskap.

AMA EL 22 är avsedd som underlag och referens när tekniska beskrivningar för el- och teletekniska arbeten ska upprättas och när arbetet senare ska utföras på objektet. Genom RA EL 22 får projektörer råd och anvisningar om som är relevanta vid upprättande av tekniska beskrivningar i anslutning till AMA EL 22.

Några nyheter i AMA och RA EL 22:

  • Nya och uppdaterade texter om fordonsladdning.
  • Ny struktur för kabelstegar och kabelrännor.
  • Ändrat synsätt på ljuskällor och belysningsarmaturer.
  • Strukturella ändringar för flerfunktionsnät och fastighetsnät.
  • Hissars dörrar och dörrmaskinerier beskrivs tillsammans.
  • Avsnitt om trafiksignaler för vägtrafik har tillkommit.

Till AMA EL 22 och RA EL 22 hör även mät- och ersättningsregler för elarbeten MER EL 22. Reglerna används när förfrågningsunderlaget ska innehålla mängdförteckning kopplad till teknisk beskrivning upprättad i anslutning till AMA EL 22.

Fakta:
Utgivningsår: 2022
Utgivare: Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 344

Här kan du köpa boken!

Ämnen


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Presskontakt

Helen Strandgren

Helen Strandgren

Förlagschef 08-457 10 00

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige