Gå direkt till innehåll
Arkitekt 3.0 är här – ny uppdaterad utgåva av den uppskattade handboken

Pressmeddelande -

Arkitekt 3.0 är här – ny uppdaterad utgåva av den uppskattade handboken

”Arkitekt 3.0 – Guide för projekterande arkitekter” har kommit i ny utökad utgåva. BIM-projektering, säkra el- och vatteninstallationer samt ett helt nytt kapitel om hållbart byggande hör till nyheterna i en pedagogisk och användbar handbok för byggsektorns allkonstnär: arkitekten.

En arkitekt förväntas ibland vara en slags byggsektorns allkonstnär. Att visualisera och presentera sina idéer på ett övertygande och pedagogiskt sätt är bara ett av många områden som en arkitekt ansvarar för. Lagar och regler, råd, standarder och föreskrifter, byggteknik, digitalisering, säkerhet och inte minst byggnadens klimatpåverkan är några exempel på områden som arkitekten också behöver ha kunskap om.

Pedagogisk överblick
”Arkitekt 3.0 – Guide för projekterande arkitekter”, som nu kommer i en tredje utgåva, ger en lättillgänglig överblick över dessa områden ur arkitektens perspektiv. Boken är en pedagogisk och uppskattad hand- och uppslagsbok för alla som vill få en helhetsbild av arkitektens roll i byggprocessen. Arkitekter, arkitektstudenter, konstruktörer, projektledare och alla som jobbar med bygghandlingar kan ha nytta av denna bok.

Tydlig kapitelindelning
Boken är indelad i fem tydliga delar som gör den enkel att hitta i och använda som uppslagsbok:

En övergripande del som beskriver Byggprocessen i sin helhet och ger en bild av de ramar och regelverk som finns att förhålla sig till i arkitektens vardag. Här behandlas också samhällets krav på det som byggs.

I På kontoret presenteras system för ritningshantering, ritningsregler och projektorganisation. Här finns också en introduktion i grafisk formgivning samt en enklare sammanställning av olika typer av datoriserade ritningsverktyg.

System och byggnadsdelar ger en översikt i ämnena byggfysik, byggteknik, konstruktion och dimensionering samt hållbart byggande.

Delen om Bostadsutformning och funktion handlar om tillgänglighet, funktionskrav och användbarhet. Här finns ett flertal standarder och rekommenderade mått redovisade.

Boken avslutas med ett Lexikon som innehåller en översikt över de arkitekturhistoriska epokerna samt standarder för areaberäkning.

Digitalisering och hållbarhet bland nyheterna
Samtliga kapitel har setts över och uppdaterats utifrån de lagar och regler som har förändrats sedan tidigare utgåva. Branschens digitalisering adresseras genom nya avsnitt om BIM-projektering och IDM (Informationsleverans). Branschregler för säker vatteninstallation har tillkommit samt information om elinstallationer och elsäkerhet.

Ett nytt längre kapitel om Hållbart byggande behandlar klimatneutralt-, energieffektivt- och cirkulärt byggande. Där tas bland annat den nya lagen om klimatdeklarationer upp. Avsnittet Trafikutformning har uppdaterats med mobilitets- och parkeringsutredning samt krav på laddningsstationer. Avsnittet Area har ändrats efter den uppdaterade standarden.

Om författarna
Huvudförfattare till Arkitekt 3.0 - Guide för projekterande arkitekter är Jenny Eringstam, arkitekt SAR/MSA och byggnadsingenjör, STAM arkitekter i Göteborg samt Nina Sandahl, arkitekt SAR/MSA, Sajt Arkitektstudio i Växjö.

Ämnen

Kategorier


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Kontakter

Monica Berling

Monica Berling

Presskontakt Presskontakt +46 76 044 68 94

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige