Gå direkt till innehåll
Att välja både grönt och hållbart – en utmaning för byggbranschen

Pressmeddelande -

Att välja både grönt och hållbart – en utmaning för byggbranschen

Att göra miljömässiga och hållbara materialval är inte helt enkelt. Flera faktorer spelar in, och de verktyg för miljöbedömning av material som finns idag ger inte liktydiga resultat. Under seminariet ”Gröna produkter är inte alltid hållbara” på Nordbygg möttes representanter från flera delar av byggbranschen för att diskutera denna utmaning.

Svensk Byggtjänst och Byggmaterialindustrierna bjöd tillsammans in till ett välbesökt seminarium ”Gröna produkter är inte alltid hållbara”. Representanter från materialtillverkare, branschorganisation, teknikkonsulter, beställare och utförare diskuterade frågan om miljöbedömning livligt.

Olika bedömningsgrunder
Pia Öhrling, konsult inom miljöklassning, inledde seminariet med att redovisa skillnaderna i de miljöklassningssystem som används idag, där LEED- och BREEAM-certifieringarna ställer högst krav på byggnaderna.

För att undvika farliga ämnen vid byggnation finns det tre verktyg för miljöbedömning av material: Basta, Byggvarubedömningen och Sunda Hus. Pia menar att det är problematiskt att de använder sig av olika bedömningsgrunder och inte tar hänsyn till ett materials funktion, estetik, kostnad eller livslängd. Carola Mattsson från Weber Saint Gobain Byggprodukter höll med och framhöll att miljöaspekten bara är en del av ett materials egenskaper.

Sammanfattningsvis konstaterades att det finns mer att förbättra i bedömningssystemen och att samarbetet mellan olika aktörer kan bli bättre. Både produktionsprocessen och hela byggnadens livscykel måste beaktas i bedömningen.

För en mer utförlig beskrivning av seminariet, se bifogad fil.

Kontakt
Erik Kalmaru, marknadschef Svensk Byggtjänst
E-post: erik.kalmaru@byggtjanst.se
Tel: 08-457 10 27

Tel: Monica Björk, vd Byggmaterialindustrierna
E-post: info@byggmaterialindustrierna.se
Tel: 08-783 84 21

Ämnen

Kategorier


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige