Följ Svensk Byggtjänst

Att vara byggherre – så mycket mer än byggande

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2019 14:00 CET

Byggherren har en nyckelroll för utvecklingen av ett hållbart samhällsbyggande ur alla dess aspekter. Det är byggherren som har det yttersta ansvaret för att kraven från brukare, ägare och samhället uppfylls, därför handlar byggherrerollen om så mycket mer än byggande.

I projektets tidiga skeden skapar byggherren utifrån intressentkraven förutsättningar för byggprocessen, den långsiktiga förvaltningen och användningen av byggnadsverket. Byggherren väljer ut vilka aktörer som ska medverka och avgör villkoren för byggprocessen så att resultatet blir ett funktionellt, hållbart och omsorgsfullt gestaltat byggnadsverk, på rätt plats, i rätt tid och till rätt kostnad.

Så här säger Tommy Lenberg, vd Byggherrarna
- Den här boken beskriver byggherrerollen ur ett helhetsperspektiv och har till syfte att öka kunskapen om byggherrens ansvar och arbetsuppgifter. Boken vänder sig inte enbart till byggherrar utan kan läsas med behållning av alla som verkar inom samhällsbyggnadssektorn då de flesta har en relation till byggherren, direkt eller indirekt. En ökad förståelse om byggherrens förutsättningar och utmaningar är grundläggande för värdeskapande samverkan inom samhällsbyggandet.

Kunskap om byggherrerollen
Med boken Att vara byggherre vill författarna ge en grundläggande kunskap om byggherrerollen, dess villkor, funktion, betydelse och möjliga utveckling. Innehållet är i huvudsak strukturerat med hänsyn till byggprocessens förlopp och skeden. 

Handboken innehåller redovisningar utifrån teoretisk och erfarenhetsbaserad kunskap kombinerade med olika exempel som illustrerar de förhållanden som beskrivs. Boken skildrar gängse tillvägagångssätt för att initiera, driva och styra byggprojekt men också nya tankegångar och metoder.

Författarna gör inte anspråk på att ge en fullständig bild av alla de olika aspekter som finns på byggherrerollen. Istället är ambitionen att ge en redovisning av byggherrerollens omfattning och funktion med avseende på byggande i allmänhet. De särskilda villkor som råder för anläggningsarbeten berörs vad gäller främst vägar och järnvägar.

Om författarna:
Nina Ryd, bitr. professor i arkitektur, verksam vid Chalmers tekniska högskola. Nina har mångårig praktisk såväl som forsknings- och undervisningserfarenhet av lokalplanering, programarbete och byggherrerollen.

Sven Fristedt, arkitekt, projektör, utredare och projektledare vid dåvarande Byggnadsstyrelsen, byggnadsdirektör vid Posten, innehaft en professur vid Chalmers med inriktning på byggnadsprogrammering för verksamhetsutveckling.

FAKTA
Författare: Nina Ryd och Sven Fristedt
Omslag, form och layout: Typisk Form designbyrå
Förlag: AB Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 264
Limbundet mjukband med flikar, fyrfärg, rikt illustrerad

Boken är en reviderad upplaga av Byggherrarnas utgåva ”Byggherrerollen” från 2012.

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.