Gå direkt till innehåll
Avtal mellan Svensk Byggtjänst och Nationellt Renoveringscentrum klart: ”Nya kunskaps- och informationstjänster klara i början av 2015”

Pressmeddelande -

Avtal mellan Svensk Byggtjänst och Nationellt Renoveringscentrum klart: ”Nya kunskaps- och informationstjänster klara i början av 2015”

Svensk Byggtjänst och Nationellt Renoveringscentrum för Bebyggelse har nu undertecknat ett samarbetsavtal. Tillsammans ska de utveckla kunskapsöverföringen mellan akademi och näringsliv då det gäller renovering av befintliga fastigheter. Konkret handlar det om nya informations- och kunskapstjänster som blir tillgängliga via en webbportal i början av 2015.

Nationellt Renoveringscentrum för Bebyggelse startades vid Lunds Tekniska Högskola i början av 2013 efter ett förslag från branschorganisationen VVS Företagen. Här samverkar näringsliv och akademi kring kunskapsuppbyggnad och informationsspridning vad gäller renovering. Syftet är att stödja olika aktörer inom byggsektorn i riktning mot en effektiv renoveringsprocess, så att befintliga byggnader ska bli energieffektiva och deras funktion behållas eller förbättras.

Svensk Byggtjänst ägs av landets ledande branschorganisationer inom samhällsbyggnad och har sedan 1934 samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar. Svensk Byggtjänst utvecklar kontinuerligt verktyg och mötesplatser som syftar till att skapa effektivitet och lönsamhet runtom i Byggsverige.

– Att Nationellt Renoveringscentrum nu börjar samarbeta med Svensk Byggtjänst är ett naturligt steg för att effektivisera och utveckla informations- och kunskapsspridningen vad gäller effektiv renovering, säger Andres Muld, styrelseordförande i Nationellt Renoveringscentrum och tidigare bland annat generaldirektör på Energimyndigheten.

Samverkan för hållbara områden
Svante Hagman, chef för NCC Construction Sverige – en av flera branschaktörer som engagerat sig i Renoveringscentrum – är mycket positiv till samarbetet:

– Idag ligger fokus på nyproduktion av bostäder, men för att lyckas skapa hållbara städer och stadsdelar måste vi integrera det som redan byggts. Vi ser att samverkan mellan näringsliv och akademi är ett viktigt tillskott för att långsiktigt skapa sociala, ekonomiska och energieffektiva områden, inte minst i miljonprogrammen. Samverkan mellan Renoveringscentrum och Svensk Byggtjänst stärker detta ytterligare.

– NCC ser en stor och växande marknad när det gäller upprustningen av miljonprogrammen. För att skapa långsiktigt hållbara renoveringar där vi tar hänsyn till ekonomiska, sociala och energieffektiva faktorer, behövs ett forum för kunskapsöverföring mellan akademi och näringsliv, säger Madeleine Nobs, NCC:s representant i Renoveringscentrums styrelse.

”Lättare att nå små och medelstora företag”
– Vi är glada att Renoveringscentrum fortsätter att utvecklas som plattform för kontakter och kunskapsutbyte mellan universitet och näringsliv. Vi brukar tala om nyttiggörande av forskning och det är avtalet mellan Nationellt Renoveringscentrum och Svensk Byggtjänst ett bra exempel på. Med riktigt stora företag har vi redan etablerade kontakter. Min förhoppning är att vi nu ska ha lättare att nå mindre och medelstora företag, säger Anders Axelsson, rektor på Lunds Tekniska Högskola.

Konkreta tjänster i början av 2015
– Svensk Byggtjänst har bland annat i konceptet Omvärldsbevakning kommit långt i utvecklingen vad gäller digitala informationstjänster. Vi är nu inne i ett intensivt utvecklingsarbete för att ta fram de nya informations- och kunskapstjänster vi ska erbjuda i samverkan med Nationellt Renoveringscentrum, berättar Erik Hellqvist, vd på Svensk Byggtjänst.

De första nya tjänsterna kommer att finnas tillgängliga via en webbportal i början av 2015. Här kommer det att finnas information från forskarvärlden och annat kostnadsfritt material från Renoveringscentrum. Därutöver kommer Svensk Byggtjänst att erbjuda fördjupade och anpassade betaltjänster.

Den webbaserade informationen kommer successivt att vidareutvecklas – enligt planerna med bland annat webbTV. Det kommer också att bli aktuellt med speciell litteratur och seminarier om renovering inom ramen för samarbetet mellan Renoveringscentrum och Svensk Byggtjänst.

För ytterligare information kontakta
Avdelningsföreståndare Dennis Johansson, Tekn Dr.
Tel 0706-661320 
E-post dennis.johansson@hvac.lth.se

Ämnen

Kategorier


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige