Gå direkt till innehåll
Bild på Tomas Gustavsson författare av Murat byggande
Bild på Tomas Gustavsson författare av Murat byggande

Pressmeddelande -

Bok om murat byggande lyfter hantverkets roll i arkitektur och konstruktion

Murningshantverket är en viktig del av svensk byggnadshistoria. Även om mycket har hänt på både materialsidan och med utvecklingen av den tekniska utrustningen är hantverkarens avtryck i murandet i mångt och mycket detsamma idag som genom historien. Murat byggande innefattar bland annat konstruktionen av husens bärande delar och skapandet av fasad och puts, detta med hjälp av hantverkets huvudsakliga komponenter: mursten, murblock och fog.

I boken Murat byggande ges en heltäckande översikt av allt som rör murverket – allt ifrån dess långa historia till dess mångfacetterade potential gällande byggnaders visuella uttryck, samt dess stora kapacitet konstruktionsmässigt. Boken redogör för hantverkets förändrade roll från dåtid till samtid, och ger konkreta exempel på hur byggnadstekniska och gestaltningsmässiga perspektiv kan tillvaratas i byggprocessens olika faser.

- Jag hoppas att boken dels ska ge arkitekter mer kunskap om murverkets egenskaper i konstruktion och byggnadsteknik, och dels förse ingenjörer med en större förståelse för murverkets inverkan på husens känsla och uttryck. Genom att öka förståelsen mellan arkitekter, ingenjörer och hantverkare kan vi bygga utan att tumma på varandras motiv och drivkrafter. Både byggnadsteknik och estetik är centralt inom det murade byggandet, säger Tomas Gustavsson, byggnadskonstruktör och teknologie licentiat samt författare till boken.

Användningen av tegel och murverk har ökat de senaste åren, samtidigt som hantverket generellt får en allt mindre roll i samtidens byggande. Boken lyfter argument för att öka närvaron av hantverk i stort. Samtidigt uppmanas både arkitekter, ingenjörer och konstruktörer att applicera ett hantverksperspektiv för att tillvarata byggnadernas hela potential – konstruktionsmässigt och visuellt. Att inte göra det riskerar sänka byggnadernas kvalitet, framförallt när det kommer till hur material kombineras och hur detaljutförandet ser ut.

- Hantverkets förhållande till både konstruktion och estetik är unikt. Vi är jättestolta över boken, som är ett utmärkt exempel på kunskap om en byggnadsteknik som värnar den långsiktiga hållbarheten, och som format samhällen i generationer, säger Johanna Kullman, förlagschef Svensk Byggtjänst.

Murat byggande vänder sig främst till yrkesverksamma på både arkitekt- och konstruktionssidan, men även till byggnadsantikvarier och hantverkare. För dessa yrkesgrupper kan boken ses som en uppslagsbok i sitt arbete. För intresserade nybörjare kan boken ses som en praktisk och teoretisk introduktion till allt som rör murverk. Boken finns att köpa i Svensk Byggtjänsts bokhandel.

Om författaren

Tomas Gustavsson är byggnadskonstruktör och teknologie licentiat vid Lunds tekniska högskola. Han utbildar såväl studenter som yrkesverksamma i murningshantverkets teori och praktik, och han har medverkat i en rad forskningsprojekt kopplat till det murade byggandet.

Relaterade länkar

Ämnen


Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

www.byggtjanst.se

Kontakter

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst

Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige