Gå direkt till innehåll
Bostadsbestämmelser 2017 – Handbok med förslag på lösningar

Pressmeddelande -

Bostadsbestämmelser 2017 – Handbok med förslag på lösningar

Myndigheternas föreskrifter innehåller inte uppgifter av handbokskaraktär och förslag på lösningar. Då fyller handboken Bostadsbestämmelser en viktig funktion för att inte kunskap ska gå förlorad.

Bostadsbestämmelser 2017 innehåller de ändringar som skett under 2016 i BFS 2016:6 (BBR 23) och BFS 2016:13 (BBR 24). Ändringarna syftar till att förtydliga kraven vid ombyggnad och andra ändringar av byggnader med hänsyn till varsamhetskrav och förbud mot förvanskning. Detta beskrivs såväl i avsnitten om definitioner och tillämpningsområde som i avsnitten om de tekniska egenskapskraven. Målet är att få en bättre och enhetligare rättstillämpning. Avsikten är alltså inte att ändra kravnivån. Mindre ändringar av reglerna om utformning av bostäder har också skett för att främja regelförenkling och öka flexibiliteten i byggandet. Bland annat har

 • kravet på plats för hemarbete tagits bort
 • föreskriften om plats för parsäng i bostäder större än 35 m² ändrats till ett allmänt råd
 • förtydligats att det räcker med plats för en kombinerad tvättmaskin och torktumlare för att tvätta och torka tvätt maskinellt i bostaden
 • förutsättningar getts för en produktion av enpersonsbostäder med gemensamma utrymmen (utöver sådana för studenter och särskilda boenden för äldre)

 • Samtidigt kan nämnas att PBL 8:4 utvidgats med krav på bredbandsanslutning.

  BBR 24 innehåller krav på verifiering av en byggnads specifika energianvändning och mindre justeringar av kraven på energihushållning.

  Författare är arkitekt SAR/MSA Hans Örnhall, tidigare ansvarig för bostadsutformningsfrågor på Planverket och Boverket. Han arbetar nu som praktiserande arkitekt och som sakkunnig i frågor som berör byggnadsutformning och säkerhet i byggnader.


  FAKTA
  Författare: Hans Örnhall
  Omslag, form och layout: Beate Pytz
  Förlag: Svensk Byggtjänst
  Antal sidor: 191

  Mjukband, svartvit

  Ämnen

  Kategorier


  Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

  Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

  Kontakter

  Helen Strandgren

  Helen Strandgren

  Affärsområdeschef 08-457 10 00

  Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

  Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

  Svensk Byggtjänst
  Besöksadress: Odengatan 65
  113 87 STOCKHOLM
  Sverige