Gå direkt till innehåll
Bostadsministern möter Svensk Byggtjänsts vd i Snåret

Pressmeddelande -

Bostadsministern möter Svensk Byggtjänsts vd i Snåret

I samband med den internationella arbetsmiljödagen den 28 april publiceras podcasten Snåret. Svensk Byggtjänsts vd, Kajsa Hessel, möter bostads- och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson (s) för att tala om vad byggbranschen kan förvänta sig av honom. Ett samtal som bland annat handlar om hur arbetsmiljön i branschen ytterligare kan förbättras.

– Danielsson är det närmsta en ”byggminister” vi kan komma i Sverige. Utöver bostadspolitiken är hans roll som biträdande arbetsmarknadsminister viktig för branschens arbetsvillkor och därmed en viktig samtalspart i Svensk Byggtjänsts roll som samhällsbyggarnas nyttoskapande kunskapsnav, förklarar Kajsa Hessel.

I samtalet framgick några av bostadsministern prioriterade områden där skärpningar kan väntas, bland annat insatser mot arbetslivskriminaliteten. Genom att se över möjligheterna för beställare att lättare kunna utesluta aktörer som inte skött sig vid tidigare tillfällen tror Danielsson att framsteg kan nås.

– Jag besökte nyligen upphandlingsenheten i Köpenhamns kommun där de granskat sina egna upphandlade projekt och kommit fram till att det hos huvudentreprenören sällan hittas några oegentligheter, men att fusket sedan ökar stegvis för varje led. I det första underentreprenörsledet hittades femton procent fusk, medan det i led två och vidare i kedjan till sist kom fram till hela åttiofem procent fusk, berättar en inspirerad Danielsson för att tydliggöra varför upphandling och kravställning kan vara ett vapen mot arbetslivskriminalitet.

Om detta och andra insatser så som den fortsatta utvecklingen av klimatdeklarationer och hur han anser att bostadssegregationen ska byggas bort finns i senaste Snåret som ni hittar här.

Lyssna på Snåret här!

Ämnen


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Kontakter

Monica Berling

Monica Berling

Presskontakt Presskontakt +46 76 044 68 94

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige