Gå direkt till innehåll
”Byggbranschen måste sluta småpussas och börja hångla!”

Pressmeddelande -

”Byggbranschen måste sluta småpussas och börja hångla!”

Iklädd en svart T-shirt med texten ”hångla mer” uppmanade debattören och beteendevetaren Klas Hallberg byggbranschen att sluta småpussas kring bostadsbyggandet och istället hångla loss. Tillsammans med företrädare från näringsliv och politik diskuterade han lösningar på bostadsbristen på Svensk Byggtjänsts Samhällsbyggarforum den 14 november på Berns i Stockholm.

26 företrädare från byggbransch, politik och akademi hade samlats för att ge sina lösningar på den skenande bostadsbristen i Sverige. Ett hundratal besökare följde seminariet på plats och drygt 1000 via webbsändningen.

Dagen inleddes med en debatt mellan bland andra socialdemokraternas bostadspolitiske talesperson Veronica Palm och bostadsminister Stefan Attefalls statssekreterare Ulf Perbo. Diskussionen kom till stor del att handla om marknadsanpassade hyror med anledning av Boverkets färska rapport om bostadsbristen och hyressättningssystemet. Palm konstaterade att rapporten ger bilden av att bostadsbristen till största delen beror på hyresregleringar.

– Den svenska hyressättningsmodellen är speciell, den tar fasta på att bostaden är en rättighet. Inför vi marknadshyror kommer segregationen att öka och hyresrätten att devalveras som idé, hävdade hon.

Ulf Perbo fastslog att inget parti idag företräder marknadshyror, men att ett bättre system än dagens hyressättningsmodell behöver diskuteras. Han ondgjorde sig också över att bostadsdebatten till stor del kommit att handla om förtätning av Stockholms innerstad när befolkningsökningen främst sker utanför tullarna.

– Vi har fastnat i en diskussion kring lattehjärnor som vill förtäta Södermalm, konstaterade Perbo med hänvisning till Stockholms arkitekter.

Branschen företrädd av Reinhold Lennebo, vd på Fastighetsägarna och Björn Wellhagen, näringspolitisk chef hos Sveriges Byggindustrier välkomnade däremot marknadshyror som ett incitament för ökat bostadsbyggande.

”Bostadsmarknaden är som en misskött relation”
Klas Hallberg, beteendevetare och debattör, skrädde inte orden när han gav sitt perspektiv på bostadsbristens orsaker;

– Branschen är mer rädd för att förlora än sugen på att vinna. Men ni måste våga ge er in i det opraktiska. Sluta att småpussas och börja hångla istället! Hångel kan bli pinsamt, eländigt, opraktiskt eller helt underbart – som livet självt.

Han liknade bostadsmarknaden med en relation som misskötts under lång tid. Relationen kan inte räddas med en 20-sekunders kram varje morgon, lika lite som bostadsmarknaden kan repareras med quick fixes.

– Det finns inga verktyg som kan lösa denna situation. Det enda som fungerar är att bestämma sig, att se till att fatta hur det fungerar och att orka ta tag i saker. Genom att bry sig om det faktiska resultatet tappar man inte fokus på målet vilket sparar både tid och pengar, konstaterade han.

Överklaganden hämmar byggprocessen
Regina Kevius, stadsbyggnadsborgarråd, talade under eftermiddagsblocket om problemen kring överklaganden som fördröjer byggprocessen och det faktum att branschen avskedar personal när konjunkturen viker.

– Vi får alltid in mycket protester när det gäller byggnation av exempelvis gruppboenden men också hyresrätter. Jag önskar att de som protesterar kunde tänka i lite vidare banor, det kan faktiskt vara någon i din närhet som är i behov av dessa bostäder i framtiden.

”Hållbara stadsdelar vaggar in oss i falsk säkerhet”
Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden i Stockholm profileras som miljöstadsdelar med innovativa lösningar. Men det finns en hel del generella problem kring dessa ”hållbara stadsdelar”, som vaggar in oss i en falsk säkerhet konstaterade Josefin Wangel, forskare och miljövetare från KTH. Exempelvis äts energibesparingarna upp av de stora lägenhetsytorna och endast en del av energianvändningen inkluderas i miljöprofilen. Dessutom byggs dessa områden för en välbärgad medelklass.

– Som forskare på KTH skulle jag knappt att ha råd med en hyrestvåa i Norra Djurgårdsstaden, och då har jag ändå en bra lön, framhöll hon.

Fryshusets arbete inspirerar till upprustning av miljonprogrammet
Fryshuset är idag är en av Sveriges största mötesplatser för ungdomar som arbetar aktivt för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar. Leo Razzak, social entreprenör, hoppas att Fryshusets sociala verksamhet ska inspirera till att rusta upp miljonprogrammen.

– Om man väver in sociala projekt och fritidsaktiviteter i utsatta områden tillgodoser man ungdomarnas behov vilket i sin tur minskar problemen, menade han.

Bostadsbristen gynnar bostadsproducenterna
Dagen avslutades med att Ola Andersson, arkitekt på Andersson Arfwedson arkitekter ställde frågan Vem som ska få bygga och var? Han hävdade att det trots kompetensbortfall och en hämmad tillväxt finns flera aktörer som tjänar på bostadsbristen, såväl bostadsproducenter, fastighetsägare, banker och Anders Borg.

– Det vanliga svaret på hur bostadsbristen ska lösas är ännu mera marknad. Men marknaden fungerar inte på egen hand som en lösning på problemet. Släpper vi hyrorna fria riskerar vi istället en katastrof, där människor blir hemlösa, underströk han.

Avslutningsvis konstaterade Andersson att det låga bostadsbyggandet inte är ett tekniskt problem utan i första hand ett maktproblem;

– Kommunen betraktar sin mark som familjesilver. Genom att inte låta den bebyggas kan skatten hållas nere.

Se alla talare från Samhällsbyggarforum här 

Ämnen

Kategorier


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Presskontakt

Monica Berling

Monica Berling

Presskontakt Presskontakt +46 76 044 68 94

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige