Gå direkt till innehåll
CoClass webbinar: Ett gemensamt språk fyller glappet i informationskedjan

Pressmeddelande -

CoClass webbinar: Ett gemensamt språk fyller glappet i informationskedjan

Bristande kommunikation i produktion och förvaltning kostar 65 miljarder per år för byggsektorn. En av lösningarna till problemen stavas CoClass - ett gemensamt språk som möjliggör en obruten informationskedja genom hela bygg- och förvaltningsprocessen. Den 20 april bjöd Svensk Byggtjänst in till ett seminarium om CoClass och vad det kan innebära för svensk samhällsbyggnad.

Svensk Byggtjänst bjöd under tisdagseftermiddagen in representanter från branschen för att diskutera byggsektorns lösningar och orsaker till bristande kommunikation. En av lösningarna till att branschen kan minska riskerna för missförstånd, samt spara pengar, är det gemensamma branschspråket CoClass.

– CoClass är hela samhällsbyggnadsbranschens nya gemensamma språk och klassifikationssystem och är framtaget för att kunna utbyta information mellan datorer och förstås av människor, inledde Mikael Malmqvist, produktchef för CoClass på Svensk Byggtjänst.

Ökad produktivitet i branschen
Mikael Anjou, vd på Sizes Construction och författare till boken ”Den ineffektiva byggbranschen”, var först ut av gästerna med att diskutera teman för hur byggsektorn kan förbättra produktiviteten. Där är digitalisering och obrutna informationskedjor en väg att gå.

Processen, förhållningssättet och språket är tre delar som måste hänga ihop menade han.

– En del av lösningen tror jag är industrialisering eftersom det betyder återupprepning av processer, rutiner och lösningar. Då skapas ett perspektiv på ständiga förbättringar och då kan en produktivitetsutveckling uppstå.

Mikael Anjou tog även upp vad han anser är en av orsakerna till låg produktivitet inom branschen.

– Rotorsaken till låg produktivitetsutveckling grundar sig på strukturell nivå. Vi är inne i en ond spiral av struktur och kultur eftersom de strukturer vi har i branschen i sin tur föder en kultur. Vi har en struktur av regelverk som gör att vi ser varje objekt som något enskilt men vi måste titta på vad som är gemensamt.

En pusselbit i en digital helhet
Tittarna fick även ta del av ett samtal med Susanne Nellemann Ek, vd för BIM Alliance, som fortsatte diskussionen om att en ökad produktivitet och hur ett gemensamt språk möjliggör för användningen av BIM, Byggnadsinformationsmodellering.

– Nyttan med BIM är många och kan möjliggöra för aktörer i branschen att öka sin produktivitet och kvalitet i det man bygger. För att göra det fullt ut krävs det att man arbetar och strukturerar sin data och där behövs ett gemensamt språk vilket gör att CoClass är en otrolig viktig pusselbit.

För att kunna implementera detta i samhällsbyggnadsbranschen krävs det dock att någon tar på sig ledartröjan menar Susanne.

– Riksdagsledamöterna bjöd in oss branschföreträdare för att diskutera digital samhällsbyggnadsprocess. Vi kom överens om att någon måste kravställa den digitala informationen för att skapa en tydlighet i branschen. Där tror vi att Boverket kan vara lämpade för den uppgiften vilket de inte var helt främmande inför.

Kan bli skall-krav
CoClass är det nya klassifikationssystemet och det stora samtalsämnet för branschen och webbinariet avslutades med ett panelsamtal mellan några av branschens representanter. Andreas Persson, Chef Expertstödsenheten på Familjebostäder, berättade ur ett beställarperspektiv hur de använder det gemensamma språket.

– Vi ser CoClass som en möjlighet att beskriva den bebyggda miljön och en del i den struktur som behövs. Just nu har vi inget skall-krav på CoClass utan endast ett bör-krav, men eftersom vi kommer jobba mer med detta under 2021 hoppas vi att fler kan leverera utifrån denna klassifikation och att det blir ett kravställande framöver.

Anneli Norlin, Projektledare digitalisering på Tyréns, som också deltog i det avslutande panelsamtalet jämförde CoClass med personnummer.

– Man kan likna det vid våra egna personnummer som vi kopplar det mesta kring. Alla objekt i branschen har olika identiteter och genom att knyta an information till dessa identiteter underlättar man kommunikationen mellan varandra. Vi utgår från samma unika identitet och pratar därmed ett gemensamt språk.

Andreas Persson höll med om värdet kring att samla information på ett och samma ställe.

– Vi kan hämta och koppla information från andra källor till vår bebyggda produkt och därmed nyttja andras information. Genom detta får vi ett naturligt utbyte av varandra inom branschen.

Lotta Wibeck, Digitalization Program Lead på Skanska, avslutade med att påpeka vikten av dagens ämne - CoClass.

– Eftersom vi har så pass långa informationskedjor i branschen måste det finnas en spårbarhet inom branschen. Vi måste kunna hitta information om de objekt vi arbetar kring och det kan ett gemensamt språk möjliggöra, säger Lotta Wibeck.

Webbinariet arrangerades av Svensk Byggtjänst och leddes av programledare Fredrik Bauer. 

Läs mer om CoClass och ladda ner 65-miljardersrapporten här!

Ämnen


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Relaterat material

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige