Gå direkt till innehåll
Byggjura ska bidra till ett minskat antal tvister på sikt.
Byggjura ska bidra till ett minskat antal tvister på sikt.

Pressmeddelande -

Digital avtalstjänst ska bidra till färre tvister

För att möjliggöra smidigare avtalsprocesser lanserar Svensk Byggtjänst en digital tjänst baserad på standardavtalen AB, ABK, ABT. Tjänsten, som kallas Byggjura, är framtagen tillsammans med Byggandets Kontraktskommitté (BKK). Ambitionen är att genom att digitalisera avtalsprocessen på sikt bidra till en minskning av tvister i samhällsbyggnadssektorn.

Tvister är påfrestande för båda parter, inte minst eftersom de ofta är både långdragna och mycket kostsamma. En del blir rättsfall, medan andra görs upp i godo eller genom skiljedomsförfarande. Det finns också en oro för att antalet tvister i sektorn har ökat de senaste åren.

För att bidra till ökad samsyn och samarbete mellan avtalsparterna i byggprocessens allra tidigaste stadium – avtalsprocessen – lanserar Svensk Byggtjänst nu Byggjura, en digital tjänst baserad på standardavtalen från Byggandets Kontraktskommitté, BKK.

Tjänsten, som är framtagen för att underlätta kontraktshanteringen, utformades tillsammans med representanter för de parter som normalt ingår avtal med varandra.

– När vi skickade ut prototypen för tjänsten var gensvaret genomgående positivt. Det är tydligt att avtalshantering blivit en allt mer komplicerad process, särskilt med tanke på de senaste årens ökade informationsmängder. En framgångsrik process har också varit beroende av erfarenhet och enskildas kompetens, vilket i sig riskerar bli godtyckligt. Jag är säker på att vi kommer se en stor utveckling inom området kontraktshantering, både för de som utarbetar kontraktshandlingarna, men också för de som genomför bygg- och anläggningsprojekt, menar Mats Karlsson, ordförande i BKK.

Tjänsten gör kontraktshanteringen smidigare och enklare genom att bland annat ge användarna en översikt över de paragrafer som hänger ihop med varandra, en sammanställning av tidigare rättsfall samt enklare orientering i de olika avtalsdokumenten genom den inbyggda sökmotorn. Dessutom får de tillgång till olika generationer av standardavtalen och länkar till koder i AMA AF (administrativa föreskrifter) direkt i tjänsten.

– På sikt hoppas vi att tjänsten kommer att bidra till större förståelse och samsyn inom sektorn och mellan avtalsparterna, vilket i framtiden kan bidra till färre – och mindre kostsamma – tvister, säger Helen Strandgren, affärsområdeschef på Svensk Byggtjänst.

Den digitala tjänsten vänder sig främst till användare av analoga versioner av standardavtalen AB, ABT, ABK och av AMA AF. Tjänsten är tillgänglig genom abonnemang och ska komplettera de tryckta fysiska utgåvorna som även fortsättningsvis kommer att ges ut av Svensk Byggtjänst.

Relaterade länkar

Ämnen


Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

www.byggtjanst.se

Kontakter

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst

Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige