Gå direkt till innehåll
”Digitalisering är en förutsättning för att minska klimatavtrycket”

Pressmeddelande -

”Digitalisering är en förutsättning för att minska klimatavtrycket”

Varför ska vi beställa digitalt? Hur ska fler våga beställa samhällbyggnation digitalt? Det var några av de frågeställningar som branschens inbjudna talare diskuterade när Nordic ConTech Talks drog i gång sitt webbinar under onsdagen. Sveriges Allmännytta och Trafikverket delade även med sig av konkreta exempel kring att beställa digitalt samt vikten av digitala lösningar.

Ett fullmatat Nordic ConTech Talks, som arrangeras av Svensk Byggtjänst, Smart Built Environment, Byggföretagen, Installatörsföretagen och InfraSweden2030, gick av stapeln onsdagen den 19 maj. Denna gång kretsade frågan kring hur fler ska våga beställa samhällbyggnation digitalt och varför det är viktigt att driva utvecklingen framåt.

– Digitaliseringen är förutsättning för att vi ska lyckas med de globala hållbarhetsmål som vi har satt upp, förklarade Camilla Byström, programchef för Infra Sweden2030.

– Det bidrar också till en attraktivitet i branschen. Dock ska vi inte digitalisera allt urskillningslöst eftersom det finns områden där vi människor faktiskt är bättre än maskiner. Vi behöver driva utvecklingen framåt för att förbättra arbetet i sektorn och skapa verktyg och hjälpmedel i de delarna där vi människor inte mäktar med, tillade Kristina Gabrielii, programchef för Smart Built Environment.

Utvecklingsprocessen är ingen quick-fix
De allmännyttiga bostadsbolagen och Trafikverket är stora beställare och viktiga aktörer i arbetet för en digitaliserad byggsektor. Jan Thorén, teknik- och miljöchef för tvärförbindelse Södertörn på Trafikverket förklarade hur de tänker och poängterade att man måste arbeta successivt:

– Vi jobbar i alla våra projekt i syfte att flytta fram positionerna. Det räcker inte med att en springer före i den digitala utvecklingen medan de andra blir kvar, utan det handlar om samverkan och att tillsammans flytta hela verksamheten successivt. Det finns ingen quick-fix utan det måste ske gradvis, sade Jan Thorén.

Sofia Heintz, expert inom fastighetsutveckling och nyproduktion på Sveriges Allmännytta, beskrev sin syn på hur krav och digitalisering kan samverka:

– Det ställs många krav som både är komplexa och behöver tolkas och där är digitalisering en förutsättning för att hantera dessa krav. Vi behöver komma ifrån tolkningarna som vi människor gör och i stället nyttja digitaliseringens kapacitet. Datorn kan lära sig våra beteenden och på så sätt skulle vi kunna effektivisera processer, berättade Sofia Heintz.

Data = uppnådda klimatmål
Tillgången till digitalisering och data möjliggör att vi kan lösa problem innan de börjar orsaka verklig skada. Troels Blicher Danielsen, administrativ direktör för danska Tekniq Arbejdsgiverne, förklarade hur han ser på hur data och hur det kan hjälpa oss att skapa nya strukturer och affärsmodeller.

Med hjälp av data kan vi samla in viktig information om byggnader som sedan kan användas för att öka energieffektiviteten, uppmärksamma fel i tidiga skeden och möjliggör även innovationsarbetet. Data kan också hjälpa individen att förbättra sin egen energianvändning, berättade Troels Blicher Danielsen.

Johanna Enberg, strateg med inriktning innovation på Upphandlingsmyndigheten, höll med om de fördelar data kan ge oss.

– De digitala arbetssätten kan bli en förutsättning för cirkulära affärsmodeller och något vi måste arbeta mer med för att vi ska klara klimatutmaningarna. Om informationen är digital blir den också spårbar och gör att du kan få reda på en byggnads material samt hur du kan återvinna och återbruka materialet, förklarar Johanna Enberg.

Även Erik Dotzauer, skatte- och styrmedelsexpert på Stockholm Exergi, instämde med föregående talare.

– De stora utmaningarna i framtidens energisystem är effektfrågan och avfallet i fjärrvärmesystemet. Om fastighetsägare kan styra sin elanvändning med effektstyrning och sortera sitt avfall bättre kan de bidra till omställningen av energisystemet, förklarade Erik Dotzauer.

Utmaningar och möjligheter med att beställa digitalt
Webbinariet avslutades med ett samtal mellan Lars Redzter, chef för branschutveckling på Byggföretagen och Kristina Gabrielii, programchef för Smart Built Environment, kring behov, utmaningar och möjligheter för att beställa digitalt.

– Den största utmaningen är kunskapsöverbryggningen men även att ensa bilden om vad digitalisering är. Det måste finnas kunskap om den egna verksamheten men även om möjligheterna framåt – då kan vi ta mycket större kliv, säger Lars Redzter.

– Jag håller med om att kompetens är en utmaning. Det är viktigt att alla aktörer som medverkar i processen har kompetens, inte bara beställarna, och där kanske vi behöver tillgodogöra oss den kompetens vi inte har, säger Kristina Gabrielii.

Nordic ConTech Talks leddes av programledare Fredrik Bauer. Efter avslutat webbinar följde ett digitalt eftersnack och mingel där deltagarna fick möjlighet att diskutera och nätverka med branschkollegor.

Här kan du lyssna till webbinariet i sin helhet!

Ämnen


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Kontakter

Monica Berling

Monica Berling

Presskontakt Presskontakt +46 76 044 68 94

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige