Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fullsatt på Svensk Byggtjänst byggpolitiska debatt

Samförstånd kring hållbart byggande
men investeringsstöd skiljer blocken

Det råder samförstånd mellan alliansen och oppositionen i många centrala samhällsbyggnadsfrågor. Och både Maria Wetterstrand och Mats Odell gillar höghus. Men när det gäller investeringsstöd går det en skarp gräns mellan de båda blocken. Det framgick under den byggpolitiska debatten som Svensk Byggtjänst arrangerade i samband med Nordbygg 2010 på Stockholmsmässan under tisdagseftermiddagen.

Svensk Byggtjänsts vd Erik Hellqvist kunde hälsa cirka 200 besökare välkomna till debatten – konferenslokalen var därmed fullsatt.

-Riksdagsvalet i höst  i år kommer att avgöra vilka politiska förutsättningar som ska gälla för samhällsbyggandet de kommande åren. Vi vill med debatten på Nordbygg 2010 ge alla riksdagspartierna chansen att visa var de står i de frågor som är viktigast för samhällsbyggnadssektorn, sa Erik Hellqvist.

Debatten leddes av Jenny Östergren, programledare för TV4 Nyhetsmorgon. De medverkande riksdagspolitikerna var Mats Odell (kd), Maria Wetterstrand (mp), Egon Frid (v), Lars Tysklind (fp), Carina Moberg (s), Lennart Pettersson (c) och Anti Avsan (m).

Under debatten avhandlades bland annat energieffektivisering i befintliga och nya byggnader, offentlig-privat samverkan (OPS), bostadsfrågor och hur hela byggprocessen kan bli effektivare och billigare.

Samförstånd kring uthålligt byggande

I flera frågor bekräftade debattörerna varandras åsikter även över blockgränserna. Det finns ett tydligt samförstånd då det gäller behovet av energieffektivisering, en variationsrik och hållbar stadsmiljö för både stora och små samhällen och en blandning av upplåtelseformer för bostäder

-Jag blir glad när jag hör att Mats Odell vill rusta upp skolor och service i utsatta miljonprogramsområden, sade Maria Wetterstrand (mp).

Investeringsbidrag skiljer

Den stora skiljelinjen mellan blocken gäller investeringsbidrag till bostäder eller ej.

–Vi har en stor brist på hyresrätter framförallt för dem som har sämst betalningsförmåga. Det är ett statligt ansvar att se till att det byggs fler hyresrätter främst för denna grupp. För att få igång detta byggande behövs investeringsbidrag, som vi i oppositionen föreslår i vårt bostadspolitiska program, sa Egon Frid (v).

Carina Moberg (s) pekade på att det byggdes nästan dubbelt så många hyresrätter under den förra regeringens mandatperiod som under den nuvarandes.

–Och när vi regerade fanns investeringsbidrag, men alliansen tog bort bidraget. Siffrorna visar tydligt att byggandet av hyresbostäder ökar om man har investeringsbidrag – man kan inte förklara nedgången med den lågkonjunktur som rått de senare åren.

Mats Odell reagerade starkt på detta uttalande:

–Det är mycket uppseendeväckande att Carina Moberg vill bortse från lågkonjunkturens påverkan på bostadsbyggandet under de senaste åren, och förklara det minskade byggandet med de avskaffade investeringsbidragen. Om man tittar över en längre period kan man konstatera att våra nordiska grannländer byggt mycket fler bostäder än Sverige, trots att de har mindre befolkningar. Under år då vi haft bidraget.

Mats Odell menade att investeringsbidragen hämmar byggandet och att marknaden mår bäst av tydliga och långsiktiga spelregler utan bidrag.

Maria Wetterstrand höll med Odell om att det primärt är bostadsbolagens ansvar att renovera sina hus, men att det behövs investeringsbidrag för att få bolagen att satsa på den allra senaste och bästa tekniken för energieffektivisering och livscykeltänkande.

–Detta är viktigt för att vi ska uppnå miljömålen kopplade till energieffektivering i Sverige.

”Höghus vackra”

Under debatten visade det sig också att både Odell och Wetterstrand gillar höghus. Odell tyckte att ”höghus är vackra”. Alla debattörerna menade att det finns fog för att bygga högt för att utnyttja mark i anslutning till exempelvis bra kommunikationer, medan man låter grönområden finnas orörda.

Moderaternas Anti Avsan förslog till och med att man skulle införa krav på ett visst antal träd per bostad på samma vis som det idag finns krav på antal parkeringsplatser.

För mer info kontakta Jörgen Hallström, informationsansvarig Svensk Byggtjänst, 070-644 69 03, jorgen.hallstrom@byggtjanst.se

Inom kort kommer en filmad dokumentation av debatten samt ett längre referat att finnas på www.byggtjanst.se

Ämnen


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.


Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Relaterat innehåll

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige