Gå direkt till innehåll
Karin Kjellson, Christer Ljungberg och Anna Kramers deltar i det senaste avsnittet av Snåret.
Karin Kjellson, Christer Ljungberg och Anna Kramers deltar i det senaste avsnittet av Snåret.

Pressmeddelande -

I senaste Snåret – att bygga för framtidens resande

Hur förnyade transportmöjligheter och förändrade rörelsemönster påverkar byggandet besvaras i det senaste avsnittet av podcasten Snåret från Svensk Byggtjänst.

På bara några få år har vi sett hur sparkcyklarna äntrat staden i stora volymer, hur den nya eldrivna fordonsflottan kräver alltfler laddningsstolpar och hur kollektivtrafiken fått färre resenärer. Förändrat resande kräver och ger möjlighet till ny stads– och fastighetsplanering.

Christer Ljungberg är Trivectors grundare och senior rådgivare. Han har hållit tusentals föreläsningar om framtidens transporter och om transport som tjänst, eller Mobilitiy as a service (MaS) som det oftast kallas. Som ett aktuellt exempel på hur snabbt rörelsebeteendet förändras just nu nämner han något så mätbart som avgaser.

– Vårt förändrade resande i samband med pandemin har gett minskade utsläpp från biltrafiken. Enda undantaget kommer från godstrafiken som istället ökat genom internethandeln.

Eftersom få tror att internethandeln kommer att minska behövs lösningar för att städerna inte ska fyllas med godstransporter. Christer Ljungberg ser Paris som ett inspirerande exempel.

– Staden försöker lösa leveranstutmaningen de sista kilometrarna fram till dörren med att subventionera godstransporter med cykel. Om vi inte vill ha ett enda kaos av bilar som snurrar runt borde vi överväga liknande lösningar.

Vi är i en brytningstid

Anna Kramers är forskare på KTH och projektledare för forskningsprojektet Mistra Sams, ett så kallat levande laboratorium, som studerar människors vardagsrörlighet under åtta år.

– Just nu är det väldigt trångt i gaturummet. Vi är i en brytningstid där det gamla sättet att resa ska samsas med det nya. Vi ser hur storleksmässigt anpassade transporter som sparkcyklar trängs med utrymmeskrävande jeepar mitt i stan. I dagsläget faller anpassningen till stor del på de privata fastighetsägarna. Det offentliga har än så länge för många institutionella hinder.

Mer transporteffektivitet

Christer Ljungberg håller med om att det offentliga inte hunnit ifatt utvecklingen kring våra förändrade rörelsemönster och transporter. En av lösningarna som han gärna vill se är att det offentliga satsar mer på transporteffektivitet.

– Det läggs fortfarande för mycket fokus på teknik men planeringen borde vara mer fokuserad på hur vi ska göra för att inte behöva transportera oss så långt. Var du väljer att lägga sjukhus kan till exempel bespara många onödiga transporter.

En trivsammare stad

Karin Kjellson, arkitekt och medgrundare av byrån Theory into practice ser nya möjligheter till en trivsammare stadsutveckling.

– Idag är många gårdar asfalterade för att det ligger ett garage undertill, då är det svårt att odla ovanpå. Med anpassade och mindre transporter samt transport som tjänst kan en hel del av de ytor som idag används som parkeringar och garage frigöras. För bostadsarkitekturen kan det bli en väldigt positiv utveckling med mer naturkontakt. Frodigare ytor som inte minst behövs för att hantera dagvatten i klimatförändringarnas och extremvädrens tidevarv.

Gäster

• Anna Kramers, forskare på KTH. Projektledare för forskningsprojektet Mistra Sams, ett living lab som studerar vardagsrörligheten under åtta år.

• Christer Ljungberg. Trivector, Grundare och senior rådgivare. Han har hållit i tusentals föreläsningar om framtidens transporter.

• Karin Kjellson Arkitekt och medgrundare Theory into practice.

Programledare är Viktor Ginner.

Innehåll med tidskoder

1.30 Aktuella beteende - och transportförändringar

03.00 Förändrad mobilitet - så påverkas staden

9.58 Kollektivtrafik i förändring

10.49 Förändrad mobilitet ur nationellt perspektiv

17.45 Beställartips för kravställning av mobilitet

22.15 Förändrad mobilitet - så påverkas byggnader

Lyssna på Snåret här!

Ämnen


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige