Gå direkt till innehåll
Jan Jörnmark i Svensk Byggtjänsts podcast Snåret: ”Vill man bo i en otät stad får man sitt lystmäte i Göteborg”

Pressmeddelande -

Jan Jörnmark i Svensk Byggtjänsts podcast Snåret: ”Vill man bo i en otät stad får man sitt lystmäte i Göteborg”

Alltfler ser fördelarna med den täta staden såsom bättre serviceunderlag, minskat bilberoende och smartare markanvändning. Men nu börjar också röster mot förtätningen att höjas. I takt med att grönområden omvandlas till bostadskvarter och exploateringstalen för nybyggda bostäder överstiger innerstadens bebyggelse, menar kritikerna att förtätningen slår mot hälsan och rörelsefriheten.

I det senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret tar vi upp förtätningens för- och nackdelar med Henrik Nerlund, kanslichef på Skönhetsrådet och arkitekturhistoriker, Jan Jörnmark, författare och docent vid Chalmers samt Handelshögskolan i Göteborg och Emelie Brunge, landskapsarkitekt på Nyréns arkitektkontor. Programledare är som vanligt Emma Jonsteg.

Den täta staden var osanitär
Stadsutglesningen vid tiden för andra världskriget drevs på med politiska medel, och man tyckte att den gamla täta staden var osanitär.

– Det fanns en rädsla för den ”odemokratiska massmänniskan” som levde och skapades i den täta staden, menar Henrik Nerlund.

Ända fram till 80-talet ansågs förtätning vara ett skällsord, vilket fick till konsekvens att innerstäderna knappast rustades upp alls.

Synen på täthet förändras
Nu har stadsutvecklingen däremot vänt 180 grader mot tidigare strategier och förtätning står högst upp på städernas planeringsagenda.

– Idag börjar tätheten gå över en gräns. Vi tror att vi bygger med samma exploateringstal som i innerstaden, men sanningen är att flera nybyggnadsområden i Stockholm blir två och en halv gånger tätare, konstaterar Emelie Brunge och fortsätter:

– I den för täta staden blir barnen förlorare som berövas platser för lek och rörelse.

Göteborg halkar efter
Jan Jörnmark är däremot inte alltför oroad för att förtätningsstrategin ska leda till sämre stadsmiljöer. Han är mer oroad över att hans hemstad Göteborg har halkat efter Stockholm i utvecklingen, eftersom man inte förrän nu har börjat förtäta.

– Vill man bo i en otät stad får man sitt lystmäte i Göteborg, konstaterar han krasst. Innerstaden har dränerats på folk, eftersom staden inte förmått att producera de lägenheter medelklassen har efterfrågat. Istället har de flyttat ut till kranskommunerna, vilket har lett till ett minskat skatteunderlag.

Lyssna på Snåret via byggtjanst.se/snaret. Diskussionen kring programmen förs på Twitter @Snaaret samt på facebook.com/snaret.podcast

Ämnen

Taggar


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Relaterat material

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige