Gå direkt till innehåll
Karin Ahlzén i Snåret: ”Beställaren måste ha en väldigt tydlig målbild”

Pressmeddelande -

Karin Ahlzén i Snåret: ”Beställaren måste ha en väldigt tydlig målbild”

En beställare av ett byggprojekt måste kunna hantera frågor om allt från arkitektur till hållbarhet och ekonomiska kalkyler. Samtidigt blir denna uppgift allt svårare i en bransch med en uppsjö av nya aktörer och utmaningar. Snårigheten kring att bli en föredömlig beställare/byggherre står i fokus i senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret.

I programmet samtalar programledare Emma Jonsteg med Daniel Markström, regionchef för Stockholm på Jernhusen, Adam Cocozza, vd på Botrygg, Karin Ahlzén, Stockholms stads projektchef för Fokus Skärholmen och Rickard Langerfors, vice vd på Magnolia bostad.

För Daniel Markström är beställarens roll ett riktigt favoritämne och han har en tydlig bild av hur en bra beställare är.

– Starkt engagerad, har gedigen kunskap och erfarenhet och ser värdet av att nyckelpersoner i projektet följer med från första idé till färdigt hus, säger han.

Flera försvårande faktorer
Tidsbrist, långa projekttider, styckade projektprocesser, nyckelpersoner som försvinner under projektets gång, och olika viljor hos deltagare i teamet nämns som exempel på orsaker till att beställaren trots goda ambitioner inte alltid kan hålla ihop sina projekt så smidigt som önskat.

Karin Ahlzén tar upp att kommunerna även genom åren fått en allt större mångfald av små, uppstickande byggaktörer att jobba med – parallellt med traditionella företag som varit med länge i branschen. Det ger nya möjligheter – men också utmaningar att förstå alla aktörers drivkraft och vilja, tycker hon.

– För oss som kommun är det viktigt att ha en väldigt tydlig målbild. En otydlig beställare, med otydliga ekonomiska ramar och frågetecken kring om projekt ska leva kvar eller inte skapar förvirring och oklarhet, säger hon.

Olika beställartypers ambitioner
Skillnaden mellan olika typer av beställare intresserade också panelen. Har till exempel de som bygger för att sälja vidare lägre ambitioner i projekten än de som bygger för att förvalta? Nej, anser Magnolia och Botrygg.

– Vi bygger såväl för att sälja som för att förvalta och har samma ambitioner i båda typerna av projekt. Alla som har ambitionen att vara långsiktiga i branschen vet ju att man inte överlever om man gör ett riktigt dåligt projekt, säger Adam Cocozza.

Med en tydlig målbild kan beställare och entreprenörer alltså nå sina gemensamma mål. Rickard Langerfors, som har erfarenhet av arbete i flera kommunala stadsutvecklingsprojekt, konstaterar att etapp 2 i ett projekt oftast blir bättre än etapp 1 när ett område byggs ut.

– Då är alla sammansvetsade som ett gäng, förstår varandra och alla vet vad som gäller, säger han.

Ämnen

Taggar


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Relaterat material

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige