Gå direkt till innehåll
Lagersberg i Eskilstuna rustas upp med energieffektivisering och socialt engagemang

Pressmeddelande -

Lagersberg i Eskilstuna rustas upp med energieffektivisering och socialt engagemang

Innovativ energieffektivisering och socialt engagemang – det är huvudingredienserna i upprustningen av miljonprogramsområdet Lagersberg i Eskilstuna. Under Svensk Byggtjänsts lunchseminarium tisdagen den 10 december beskrev Eskilstuna Kommunfastigheter hur energi- och miljöarbetet – i samverkan med de boende – ska säkra låga hyreshöjningar och göra området mer attraktivt.

Lunchseminariet var den tredje delen av Svensk Byggtjänsts serie om hållbar upprustning av miljonprogrammen.

Charlotte Kindmark, projektledare och Camilla Karlsson, byggtekniskt ansvarig från Eskilstuna Kommunfastigheter berättade om sina erfarenheter från Lagersberg som är ett av miljonprogramsområdena i Eskilstuna. De hoppas kunna inspirera andra kommuner till att göra samma sorts satsningar.

– Vi kände att det fanns så mycket saker som vi som fastighetsbolag inte kunde göra så vi ville entusiasmera de boende och ge dem mer inflytande, berättade Charlotte Kindmark. 

Projektet finansieras av sänkta energikostnader
De 430 lägenheterna i Lagersberg är byggda på slutet av sextiotalet och ligger tre kilometer från centrum. Kostnaden för projektet är 300 miljoner kronor och kommer att finansieras genom minskade energikostnader, riktat underhåll och en låg hyreshöjning.

Lagersbergsprojektet är uppdelat i fyra etapper och hela projektet kommer att pågå i cirka tre år, med avslut under 2015.

I Etapp 1, som omfattande ungefär en fjärdedel av beståndet, höjde man hyrorna endast med 330 kronor i månaden, efter renovering och energieffektivisering av bostäderna.

Lagersprojektet har tre huvudsakliga mål:

1. Fastigheternas energiförbrukning ska halveras

2. Utemiljön ska vara trygg, lättskött och inspirerande

3. Boende ska bli bättre medvetna om miljö- och energifrågor

Eskilstuna Kommunfastigheter började våren 2012 att involvera boende i delprojekt gällande utemiljö, beteende och attraktivitet.

Tanken är att boendeprojektet ska bidra till att öka attraktiviteten, trivseln och tryggheten i området, samtidigt som stamrenovering och energieffektivisering påbörjas. Man vill också stötta de boende i att utveckla ett mer energieffektivt och miljömedvetet agerande i vardagen.

Målet är att gå från en förbrukning på ca 180kWh/m2 och år till ca 90kWh/m2.

När man utvärderade Etapp 1 såg man att energiförbrukningen hade sänkts till 101kWh/m2, vilket är ett gott tecken på att projektet går enligt planerna även i praktiken.

Hyresgästen blir en del av planeringsprocessen
Genom möten, trygghetsvandringar och workshops har man engagerat de boende och fått fram projektunderlag för lekutrustning och mötesplatser som i sin tur har genererat skisser på hur utemiljöerna kan se ut. När varje etapp är klar är tanken att man ska börja med utemiljöerna.

– Vi vill engagera utifrån ett längre perspektiv, när vi har lämnat projektet ska engagemanget fortsätta i de olika kanalerna, säger Charlotte Kindmark.

Exempel på aktiviteter kan vara:

  • Energirådgivning
  • Barnens byggdag
  • Mat, miljö och odlingsarrangemang

Efter utvärderingen av Etapp 1 kunde Eskilstuna Kommunfastigheter konstatera att trygghetseffekterna har varit mycket positiva. De boende har fått bättre kontakt med sina grannar, trygghetskänslan har ökat markant och man störs inte av grannarna på samma sätt som innan.

Folder Lagersbergsprojektet

Ämnen

Kategorier


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Presskontakt

Monica Berling

Monica Berling

Presskontakt Presskontakt +46 76 044 68 94

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige