Gå direkt till innehåll
MER Hus 11 är nu tillgänglig för branschen!

Pressmeddelande -

MER Hus 11 är nu tillgänglig för branschen!

Det är faktiskt hela 10 år sedan Svensk Byggtjänst gav ut MER för Hus. Nu är det dags igen när Svensk Byggtjänst lanserar den nya, genomarbetade MER Hus 11. Med den nya utgåvan har mät- och ersättningsregler samordnats och kan användas även för VVS och El.

– Ett av de viktigare skälen till att ge ut MER Hus 11 var att samordna tillämpningsbestämmelserna så att dessa i princip ska kunna användas av alla vid upprättande av mängdförteckningar, säger Bo Samuelsson, projektledare för nya MER.

I dag finns bara MER för Anläggning och Hus, men tillämpningsbestämmelserna ska också kunna användas för El och VVS. Samordningen innebär att reglerna är lika med undantag för vissa specifika regler under egen rubrik som gäller för Anläggning, och på samma sätt under egen rubrik i Hus.

Ändringarna i MER Hus 11 har inneburit en harmonisering med MER Anläggning inom följande områden:

  • formulering av tillämpningsreglerna
  • överensstämmelse vad avser mätregler
  • skrivsätt

Syftet med MER Hus är att:

  • utgöra enhetliga regler för uppmätning och ersättning av arbete
  • skapa underlag för enhetliga mängdförteckningar underlätta reglering av reglerbara mängder
  • underlätta reglering av ändrings- och tilläggsarbeten
  • underlätta upprättande av systematisk kostnadsstatistik

Ny uppbyggnad och nya reviderade figurer

Rubrikernas ordningsföljd har ändrats jämfört med MER 2002 så att mätregler kommer först och ersättningsregler sist:

a) Mätregel

b) Komplettering av mätregel

  • tidigare text under ”Förtydligande av mätregel” eller ”Mätgränser” har förts in där. Figurer under denna rubrik har i huvudsak flyttats till ”Förklaringar”.

c) Komplettering av ersättningsregeln

d) Tillägg till ersättning

e) Anmärkning

f ) Förklaring – har infogats på lämplig plats. Där redovisas förklarande figurer.

I många fall har de figurer som ingår i MER Hus 11 tillkommit, justerats, ändrats eller i vissa fall slopats jämfört med MER 2002 Hus. Figurerna är avsedda att underlätta tolkningen av mätreglerna.

Huvudarbetet med revideringen av MER har gjorts av Olle Thåström, tidigare medarbetare på AMA-redaktionen, på uppdrag av Svensk Byggtjänst. Utgåvan har därefter remissats till hela branschen på sedvanligt vis.

Ämnen

Taggar


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Relaterat material