Gå direkt till innehåll
Mina Kvarter-projekten sammanfattas i nyutgiven tidning

Pressmeddelande -

Mina Kvarter-projekten sammanfattas i nyutgiven tidning

Två års framgångsrikt arbete med Svensk Byggtjänsts boendedialog ”Mina Kvarter” har nu sammanfattats i tidningsform. Konceptet ger ungdomar möjlighet att utveckla förslag till förbättringar i sin boendemiljö med hjälp av workshops och dataspelet Minecraft. Tidningen beskriver det arbete som gjorts och förmedlar erfarenheter från delprojekten.

Medborgardialog var fram tills nyligen en näst intill obefintlig företeelse inom byggbranschen. Idag breder en ny medvetenhet ut sig och fler aktörer ser dialogen som en förutsättning för ett hållbart samhällsbyggande. Mot denna bakgrund utvecklade Svensk Byggtjänst Mina Kvarter.

Konceptet innebär att ungdomar i främst miljonprogramsområden involveras i utvecklingen av sitt bostadskvarter, genom att bygga upp förslag i dataspelet Minecraft. Spelet – som utvecklats av det svenska företaget Mojang – fungerar som ett ”digitalt Lego” där man snabbt och enkelt kan skissa upp områden i 3D. Förslagen kan sedan föras vidare genom stillbilder och filmer. Svensk Byggtjänst var först ut med att använda sig av Minecraft för dialog inom samhällsbyggnad och flera har följt efter, bland annat skolor och arkitektbyråer.

I tre nationella pilotprojekt har Svensk Byggtjänst samarbetat med kommuner och bostadsbolag för att ungdomars idéer ska få bilda underlag till framtida områdesutveckling.

I Fisksätra i Nacka kommun arbetade en ungdomsgrupp fram ett förslag till ny översiktsplan för stadsdelens centrum och i Hovsjö i Södertälje skapade unga uppslag till nya aktivitetsplatser och hustyper i bostadsområdet. Det tredje projektet, i Drottninghög i Helsingborg, har främst handlat om renovering, förtätning och utveckling av grönytor.

– Hållbar upprustning av miljonprogrammet är en stor utmaning som rymmer fantastiska möjligheter. Svensk Byggtjänst vill genom Mina Kvarter bidra till att ungdomars idékraft tas tillvara i den processen, menar Erik Hellqvist, vd för Svensk Byggtjänst.

– Det har varit mycket stimulerande att vara del i utvecklingen av en ny modell för planering och kommunikation kring byggprojekt. Minecraft ger medborgare möjligheten att enkelt visualisera idéer, vilket ger inflytande och möjlighet att påverka hur deras närområde kan utvecklas, säger Carl Manneh, vd för Mojang.

Mina Kvarter fick under 2012 en internationell förlängning i och med Block by Block – ett samarbete mellan Svensk Byggtjänst, Mojang och FN:s bostadsorgan UN Habitat. Det första projektet sjösattes i slumområdet Kibera i Nairobi i Kenya, och nu planeras nya projekt i bland annat Indien, Haiti, Rwanda, Nepal och Etiopien. Block by Block sponsras ekonomiskt av Mojang och Svensk Byggtjänst fungerar som kunskapspartner.

Mina Kvarter-tidningen finns att ladda ned digitalt (se Relaterade dokument nedan). Tryckta exemplar skickas ut till aktörer som är intresserade av samhällsbyggnad och medborgardialog.

Kontakt:
Jörgen Hallström, 
jorgen.hallstrom@byggtjanst.se
tel: 070-644 69 03

Ämnen

Kategorier


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Presskontakt

Monica Berling

Monica Berling

Presskontakt Presskontakt +46 76 044 68 94

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige